Потебня Олександр Опанасович

уявляється людині  її власна думка. Цим тільки можна пояснити, чому в одній і тій же мові може бути  багато слів для означення одного і того ж предмета і, навпаки, одне слово,  цілком відповідно вимогам мови, може означати різні предмети».

Переконливо,  всебічно обгрунтовано й виважено доводить свої твердження О.Потебня, як саме  через внутрішню форму слова здійснюється неминуча суб’єктивізація об’єктивного  світу, мовби наочно ілюструючи висновки про те, що думки того, хто говорить, і  того, хто його розуміє, збігаються між собою тільки в слові. Глибокі знання  основ мовознавства дозволили О.Потебні зробити надзвичайно цікаві й важливі  дослідження зразків усної народної творчості, проблем міфології взагалі.  Проголосивши основоположними твердження «Народ — це мова», «Мова є засіб  розуміти самого себе», український вчений багатьом просто відкрив очі на речі,  які об’єктивно зневажалися або ж вважалися за другорядні й неважливі. Ще й до  сьогодні ми маємо багато суспільних проблем саме тому, що не можемо до кінця  усвідомити простої істини: мова складає духовну сутність народу.

Знання цього, а  відтак і дотримання відповідних справедливих вимог щодо цього у повсякденній  практичній діяльності, зняло б дуже багато суспільних проблем. 

1 2 3