Потенціал інформаційного суспільства. Комп’ютер і людина

мобілізація ресурсів з метою поліпшення інформаційної та комунікаційної інфраструктури, призначення особливої уваги "партнерському" підходу з боку урядів, міжнародних організацій, приватного сектора та НДО;

- пошук шляхів зниження витрат для країн, що розвиваються, у забезпеченні технічної сумісності;

- підтримка програм доступу на місцевому рівні;

- заохочення технологічних досліджень та прикладних розробок відповідно до конкретних потреб країн, що розвиваються;

- поліпшення взаємодії між мережами, службами та прикладними системами;

- заохочення виробництва сучасної інформаційно-змістовної продукції, в тому числі розширення обсягу інформації на рідних мовах.

  • зміцнення людського потенціалу:

- призначення підвищеної уваги базовій освіті, а також розширенню можливостей довічного навчання з нахилом на розвиток навичок використання ІТ;

- сприяння підготовці фахівців у сфері ІТ та інших актуальних областях, а також у нормативній сфері;

- розробка інноваційних підходів з метою розширення традиційної технічної допомоги, яка включає дистанційне навчання та підготовку на місцевому рівні;

- створення мережі державних установ та інститутів, в тому числі школи, науково-дослідні центри й університети.

  • заохочення до участі в роботі глобальних мереж електронної торгівлі:

- оцінка та розширення можливостей використання електронної торгівлі за допомогою консультування при створенні бізнесових структур в країнах, що розвиваються, а також шляхом мобілізації ресурсів з метою сприяння підприємцям у використанні ІТ для підвищення ефективності їхньої діяльності та розширення доступу до нових ринків;

- забезпечення відповідності "правил гри" - зусиллям у сфері розвитку та зміцнення здатності країн, що розвиваються, відігравати конструктивну роль у визначенні цих правил.

Роль комп'ютера в житті людини

   Комп'ютер швидко увійшов до нашого життя. Ще кілька років тому було рідкістю побачити який-небудь персональний комп'ютер – вони були, але були дуже дорогі, і навіть не кожна фірма могла мати у себе в офісі комп'ютер. А зараз? Тепер в кожному третьому будинку є комп'ютер, який вже глибоко увійшов до життя людини.

   Сучасні обчислювальні машини представляють одне з найзначніших досягнень людської думки, вплив якого на розвиток науково-технічного прогресу важко переоцінити. Області вживання ЕОМ безперервно розширяються.

Комп'ютери в установах 

Комп'ютери в буквальному розумінні вчинили революцію в діловому світі

У міру того як знижувалася їх вартість, все більше і більше число ділових людей придбавали комп'ютери. Комп'ютери перестали бути монополією заводів, банків, крупних об'єднань. Сьогодні вони стали надбанням і невеликих підприємств, магазинів, установ, бюро трудовлаштуванню і навіть ферм.

Секретар практично будь-якої установи при підготовці докладів і листів проводить обробку текстів. Установчий апарат використовує персональний комп'ютер для висновку на екран дисплея широкоформатних таблиць і графічного матеріалу. Бухгалтери застосовують комп'ютери для управління фінансами установи.

За допомогою комп'ютерних систем здійснюється введення документації, забезпечується електронна пошта і зв'язок з банками даних. Мережі ЕОМ зв'язують різних користувачів, розташованих в одній установі або що знаходяться в різних регіонах країни.

Комп'ютери знаходять вживання при виконанні широкого круга виробничих задач. Так, наприклад, диспетчер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні