Потенціал інтелектуальної власності

На підтвердження сказаного вище, можна навести твердження науковця Я. Ширмера, який називає Україну єдиною зі ста країн, в якій існує найбільша різниця між економічним потенціалом та його реальним функціонуванням. У термінології економічної теорії це означає, що наявні ресурси країни, у тому числі інтелектуальні, ефективно не використовуються і економіка "розташована набагато нижче кривої своїх виробничих можливостей" [10].

Отже, викладене вище дає підставу стверджувати, що інтелектуальний потенціал є значно ширшим поняттям порівняно з інтелектуальним капіталом. Перший з них охоплює системи освіти, науки, зв'язку, бази даних, комп'ютерне забезпечення, інтелектуальну власність тощо. Інтелектуальний капітал - це інтелектуальний потенціал, який активно використовується в економічні діяльності задля досягнення певної мети. Від ефективності його залучення до господарської діяльності залежить соціально-економічний розвиток країни.

Список літератури 

1.      Українець А.  Інтелектуальний капітал – передумова економічної незалежності України [Електронний ресурс] / А. Українець, П. Шиян, С. Олійнічук. – Режим доступу:http://www. ukrspirt. com/items/view/39

2.      GREEN PAPER.  Copyright in the Knowledge Economy.  Brussels, COM(2008) 466/3.

3.      Бутнік-Сіверський О. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт [Електронний ресурс] / О. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальний капітал. – 2003. - №5. – С. 3-12. – Режим доступу: http://iv. org. ua/index2. php?kontent/naykdial/articles/article-2. php

4.      Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-право­вий аспект: [монографія] / Б. Р. Шишка. – Х. : Вид-во ХНУВС. - 2002. - 368 с.

5.      Гордієнко С. Г. Пізнання сфери захисту інтелектуальної власності в Україні: методологічні проблеми: [монографія] / С. Г. Гордієнко. - К. Видавничий дім "Скіф", КНТ, 2008. - 140 с.

6.      Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-право­вий аспект: [монографія] / Б. Р. Шишка. – Х. : Вид-во ХНУВС. - 2002. - 368 с

7.      Федулова Л.  Стратегія управління інтелектуальною власністю в умовах інноваційної економіки [Електронний ресурс] / Л. Федулова. – Режим доступу: http://www. personal. in. ua/article. php?ida=399

1.      8. Гальчинський А. , Льовочкін С. Становлення інвестиційної моделі економічного  зростання  України  // Економіка України. — № 6. — 2004. — С. 4-11.

8.      Бутнік-Сіверський О. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт [Електронний ресурс] / О. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальний капітал. – 2003. - №5. – С. 3-12. – Режим доступу: http://iv. org. ua/index2. php?kontent/naykdial/articles/article-2. php

9.      Зінов В. Проблеми комерціалізації результатів досліджень і розробок // Інтелектуальна власність. — 2000. — № 3. — С. 35 — 42.

10.    Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / [Г. О. Андрощук, О. В. Дем’яненко, І. Б. Жиляєв, та ін. ] / упоряд. С. В. Таран. — К: Парламентське вид-во, 2008. — 448 с.

11.    Федулова Л.  Стратегія управління інтелектуальною власністю в умовах інноваційної економіки [Електронний ресурс] / Л. Федулова. – Режим доступу: http://www. personal. in. ua/article. php?ida=399

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні