Повчання Володимира Мономаха

План

  1. Володимир Мономах
  2. Повчання Володимира Мономаха
  3. Автор писання і час.
  4. Будова та зміст „Повчання".
  5. Походження і джерела.
  6. Характер.


Володимир Мономах (1113 – 1125 рр. )

Володимир Мономах — князь чернігівський, переяславський і великий князь київський, онук Ярослава Мудрого син Всеволода Ярославича й дочки візантійського імператора Костянтина Мономаха. Серед князів Київської Русі того часу, яких найчастіше згадують у середньовічних джерелах, його зображують як найвидатнішого державу творця й полководця Руської землі кінця XI початку XII ст. Саме він розпочав героїчні боротьбу й здобув блискучі перемоги над половцями, що становили головну загрозу для Київської держави. У деяких джерелах припускають, що п'ятнадцятирічний Володимир Мономах брав участь у битві з половцями 1068 року хоч для русичів вона закінчилася поразкою це була перша й остання невдача майбутнього полководця.

Після того, як Володимир Мономах став переяславським князем (князівство лежало ні кордоні з половецькою Ордою), він вирушив у похід і за Сулою розбив війська кочівників. Це була перша велика перемога руських князів над половцями за декілька років. Через рік Мономах здійснив новий успішний похід на половців. У цьому рейді до нього приєднався великий князь київський Святополк, бажаючі розділити славу переможця й багату здобич: табуни коней, коштовні тканини, зброю, одяг тощо. Літописець Нестор повідомляє нам, що цей похід був переможним.

Ще через рік Володимир Мономах і Святополк очолили коаліцію руських князів і завдали поразки найсильнішим половецьким військам — військам Тугорхана, асам хан загинув у бою. Перемоги над кочівниками посилили авторитет князя серед інших князів і принесли йому славу.

Володимир Мономах був єдиним серед давньоруських князів кінця ХІ - початку XII ст

, який не зазнав від половців жодної поразки. Перевага над ворогом пояснюється блискучим знанням військової справи (руська дружина завжди напа­дала на ворогів зненацька, вдаючись до обхідних рейдів). у всіх битвах половці мали значну чисельну перевагу, але добре озброєна важка кіннота Володимира Мономаха лег­ко проривала їхні ряди й розсіювала легкоозброєних поло­вецьких воїнів. «Повість временних літ» повідомляє про найбільші переможні походи Володимира Мономаха про­ти половців 1103,1107, 1109 і 1111 років. Саме в останньо­му поході руські дружини примусили відступити 40-тис. половецьку орду. Жах половців перед Мономахом був такий, що, за свідченням дав­нього літопису, «ним половці лякали дітей у колисці».

Дбаючи про силу та єдність Київської держави, Володимир Мономах був ініціа­тором припинення усобиць і скликання кня­зівських з'їздів у Любечі (1097 рік), Витичеві (1100 рік) і на Долобському озері під Києвом (1103 рік).

Коли помер великий київський князь Святополк, у Києві розпочалося повстання проти бояр і лихварів. Наля­кані повстанцями, «кращі люди» звернулися до Мономаха по допомогу.

Київський престол. Володимир Мономах 1113 року (у віці 60 років) став великим київським князем. Незважаючи на вік, він відзначався великою енергією, працездатністю й державною мудрістю. Перше, що зробив київський князь, — уніс доповнення до «Руської правди». Нові закони обмежували лихварські відсотки, утруднювали перетворення вільних людей на рабів (холопів) та дещо поліпшували становище селян. В історію цей князівський акт увійшов як Статут Володимира Мономаха. Він містив 69 статей, у яких викладено норми цивільного, кримінального й судового права.

Мономах відновив єдиновладну монар­хію доби Ярослава

1 2 3 4 5 6