Правила безпеки на уроках фізичної культури

План

Вступ.  

Загальні положення правел безпеки.  

Вимоги до спортивних споруд (спортивних залів) 

Вимоги до відкритих спортивних майданчиків.  

Вимоги до спортивного інвентарю й обладнання.  

Вимоги безпеки під час проведення занять з гімнастики.  

Вимоги безпеки під час проведення занять з легкої атлетики.  

Вимоги безпеки під час проведення занять з лижної підготовки і ковзанярського спорту  

Вимоги безпеки під час занять з плавання.  

Вимоги безпеки під час занять із спортивних ігор (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол) 

Відповідальність, обов’язки та права посадових осіб.  

Надання долікарської допомога потерпілому і порядок розслідування й обліку нещасних випадків з учнями.  


Вступ

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту (далі–Правила) поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації та проведення занять з фізичної культури і спорту (на уроках, у гуртках фізичної культури, спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки загальноосвітніх навчальних закладах системи освіти України (далі – навчальних закладах) незалежно від форм власності. Нормативний акт установлює вимоги безпеки, які є обов’язковими для виконання керівними, медичними працівника вчителями фізичної культури та особами, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу під час навчай відпочинку в навчальних та позашкільних закладах, установах освіти, в оздоровчих таборах тощо

Загальні положення правел безпеки

Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах проводяться відповідно до програм з фізичної культури, затверджених Міністерством освіти України.

Уроки, заняття в гуртках, секціях повинні проводитися тільки вчителем фізичної культури або особами, які мають належну освіту та кваліфікацію.

Дозвіл на введення в експлуатацію спортивних споруд та проведення занять з фізкультури і спорту під час прийому навчального закладу до нового навчального року дає комісія, створена відповідно до рішення виконкому рай(міськ)ради, у складі представників виконкому рай(міськ)ради (голова), районного (міського) відділу освіти, місцевих (районних) органів Держнаглядохоронпраці, пожежного нагляду, районної (міської) санепідемслужби та представника профспілки галузі.

Переобладнання спортивних споруд та установка додаткового обладнання дозволяється тільки за узгодженням з представниками організацій, зазначених у п. 3. 2.

Відповідно до Положення про організацію охорони праці і порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах до занять з фізкультури і спорту допускаються учні, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань щодо стану здоров’я.

Висновок про стан здоров’я та всі лікарські вказівки щодо допустимого навантаження для кожного учня, записані в лікарсько-контрольній карті, медперсонал доводить до відома вчителя фізичної культури або особи, яка проводить заняття з фізкультури і спорту. На підставі даних про стан здоров’я і фізичного розвитку учнів розподіляють для занять фізичними вправами на основну, підготовчу і спеціальну медичну групи.

Під час проведення занять з фізичної культури і спорту як на уроках, так і в позаурочний час учні користуються спеціальним спортивним одягом (спортивний костюм) та спортивним взуттям, що визначаються правилами проведення змагань з окремих видів спорту. Проводити

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні