Правила техніки безпеки при роботі в комп'ютерному класі

Правила техніки безпеки при роботі в комп'ютерному класі 

Короткі теоретичні відомості 

Кабінет обчислювальної техніки (КОТ) - це навчально-виховний підрозділ середньої загальноосвітньої і професійної шкіл, який оснастили комплексом навчальної обчислювальної техніки (КНОТ), навчально-наочними пособіями, навчальним обладнанням, меблями, оргтехнікою, пристроями для проведення теоретичних, практичних, класних, позакласних і факультативних занять по курсу ОІОТ.

КОТ використовується для викладання різноманітних навчальних предметів (але основне навантаження – це уроки інформатики), трудового навчання, для ефективного управління навчально-виховним процесом. 

Заняття в КОТ повинні служити:

- Формуванню у учнів основ інформаційної культури та комп'ютерної грамотності, - знань про влаштування і функціювання сучасної ОТ, вмінь і навичків розв’язування задач за допомогою ЕОМ;

-Ознайомленню учнів з застосуванням ОТ на виробництві, навчальному процесі, при керуванні навчальним процесом;

- Розвитку у учнів теоретичного мислення в процесі вивчення основ інформатики;

- Вдосконаленню засобів навчання і організації навчально-виховного процесу в школі;

- Формуванню особистості школяра. 

В КОТ проводяться:

- Заняття по ОІОТ і іншим навчальним предметам з використанням ЕОМ і інших навчально-наочних посібників;

- Розробка учнями прикладних програм по завданням вчителя;

- Позакласні і факультативні заняття по ОІОТ;

- Експериментальні уроки і практичні заняття. 

КОТ повинен бути виконаний як психологічно, гігієнічно і ергономічно комфортна середа, що організовано так, щоб в максимальному ступені сприяти успішному викладанню навчального матеріалу, розумовому розвитку і придбанню ними тривких знань, вмінь і навичків з ОІОТ, при повному забезпеченні вимог до охорони здоров’я і безпеки праці вчителя і учнів.

В КОТ повинно бути забезпечена інформаційна взаємодія між учнями і технічними засобами зберігання і обробки інформації, між учнями і вчителем, необхідне для здійснення навчально-виховного процесу. 

Правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі.

Інструктаж по техніці безпеки.

Для виховання у учнів свідомого відношення і засвоєння правильних і безпечних засобів і прийомів роботи вчитель зобов'язаний проводити інструктаж і навчання учнів по дотриманню вимог техніки безпеки і гігієни праці.

Інструктаж і навчання по ТБ і виробничій санітарії проводиться зі всіма учнями на вступному занятті в кабінеті, а після цього перед практичною роботою.

На вступному інструктажі вчитель зобов'язаний ознайомити учнів з правилами розпорядку в КОТ, правилами ТБ і гігієни праці, з небезпечними моментами, з якими можна зіткнутися в процесі роботи і з відповідними застережними заходами.

 

Вступний інструктаж проводиться завідуючим кабінетом або вчителем інформатики в вигляді лекції, бесіди.

Інструктаж перед роботою на ЕОМ доповнює вступний інструктаж і має метою ознайомити учнів з вимогами правильної організації робочого місця, з призначенням пристроїв, з безпечними засобами роботи і правилами користування захисними засобами, з обов'язками працюючого на своєму робітничому місці, а також з небезпечними ситуаціями і правилами поведінки при їх виникненні.

Інструктаж повинен бути стислим, містити чіткі і конкретні вказівки, в необхідних випадках

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні