Право інтелектуальної власності

аспекти набуття, здійснення та захисту прав: Монографія. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 188 с.Кириченко І. Експертне дослідження у судових спорах про порушення прав інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал, 2002. – № 2. – С.24-32.Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2003. – 172 с. Притика Д. Діяльність спеціалізованих колегій – основа створення патентного суду в Україні // Інтелектуальна власність Науково-практичний журнал № 5 – 2002. – С. 34-36.Жаров В., Максимов Н. Концепція розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності: шляхи реалізації // Інтелектуальна власність. Науково-практичний журнал № 2 – 2003. – С.6.Конституція України 1996р. Паладій М. Патентний суд: аргументи “за” // Інтелектуальна власність. Науково-практичний журнал № 4 – 2002. – С. 6 -8.Закон України “Про судоустрій України” від 07.02.02. № 3018-ІІІ.Закон України “Про власність” від 07.02.91 № 885-ХІІ.

 

 

 

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>