Право інтелектуальної власності_в20

class="Style2">Отже, гр. О може використовувати романс у будь-якій формі і будь-яким способом згідно ч. 2 ст. 15 ЗУ.

Ч. 1 ст. 32 ЗУ автору належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі договору. Тоді згідно ч. 1 ст. 31 ЗУ автор може передавати свої майнові права зазначені в ст. 15 ЗУ  повністю або частково. Передача майнових прав автора оформляється авторським договором. Авторські права не було порушено, порушені -  умови договору щодо матеріальної винагороди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

 1. Конституція України від 07.12.2010 р.
 2.  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., № 435-ІV.
 3.  Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р., № 1618-ІV.
 4.  Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р., № 1798-ХІІ.
 5.  Закон України “ Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 р., № 3792-ХІІ.
 6.  Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 р., № 3687-ХІІ.
 7. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993 р., № 3688-ХІІ.
 8. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996 р., № 236/96-ВР.
 9.  Паризька Конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р.
 10. 10.   Жаров В.О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: ЗАТ “Інститут інтелектуальної власності”, 2002. – 188 с.
 11. 11.   Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д.  Святоцького. – У 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права / За ред. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000. – 356 с. Том 2. Промислова власність / За ред. О.Д. Святоцького, В. Л. Петрова – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000. – 272 с.
 12. 12.   Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів /  За ред.. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. -2-ге вид., переробл. Та допов. – К.: Концерн «Видавничий дім» ін Юре», 2002. 672 с.
 13. 13.   Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності. – К.: ЗАТ “Інститут інтелектуальної власності і права”, 2002. - 104 с.
1 2 3 4 5 6