Право на авторську винагороду

об'єктом будь-якого виключного права будь-якої особи чи держави. Особа чи держава може лише закріпити за собою ав­торський чи державний пріоритет. Відкриття стає надбанням люд­ства і може бути використаним будь-ким без будь-якого дозволу його автора чи авторів і без виплати будь-якої винагороди.

У колишньому СРСР правовій охороні належало лише авторство і пріоритет у формі диплома на відкриття, але диплом не закріплю­вав ні за автором, ні за державою ніяких виключних прав на відкриття. Разом з дипломом авторам видавалась заохочувальна ви­нагорода.

В Україні ставлення до відкриття двозначне. З одного боку, ЦК України (ст. 420) та інші законодавчі акти визнають відкриття об'єктом правової охорони. З іншого боку, чинним законодавством України про інтелектуальну власність відкриття не визнаються об'єктом правової охорони. Але незалежно від цього відкриття бу­ли, є і будуть вищим результатом наукової діяльності. ЦК України наукові відкриття визнав.

 Список використаної літератури

1. Атаманчук Г. Основи інтелектуальної власності: Курс лекцій/ Г. Атаманчук. - Рівне: Вид. Зелень О.М., 2006.- 183с.

2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник/ І.І. Дахно. - К.: Либідь, 2002. - 200с.

3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник / Підопригора О.О. Підопригора О.А. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 336 с.

4. Право інтелектуальної власності: Академічний курс. Підручник для вузів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Концерн “Вид. Дім “Ін Юре””, 2004. - 672 с.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні