Правова охорона інтелектуальної власності в Україні

перш за все, визначення обсягу завданої суб’єктам права інтелектуальної власності шкоди, який є достатньою підставою для настання кримінальної відповідальності. Мінімальний обсяг такої шкоди тепер становить 3500 грн. Запроваджено також нову ознаку порушення прав в сфері інтелектуальної власності як вчинення злочину організованою групою. Збільшено також розмір штрафів за порушення прав в сфері інтелектуальної власності. Максимальний їх розмір становить 51000 гривень. Максимальна санкція, яка може застосовуватись до порушника прав інтелектуальної власності у вигляді позбавлення волі, складає тепер 6 років.

Встановлені Кримінальним кодексом України санкції дозволяють забезпечити ефективний механізм захисту прав інтелектуальної власності, що сприятиме запобіганню порушенням зазначених прав.

Верховною Радою України 16 листопада 2006 р прийнято Закон України „Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України)”, який розроблено за ініціативою Уряду. Цим Законом митним органам, зокрема, надається право самостійно призупиняти митне оформлення товару через митний кордон України товару, щодо якого є достатні підстави вважати, що його переміщення може призвести до порушення прав інтелектуальної власності.

Також Верховною Радою України 16 листопада 2006 р прийнято Закон України «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» з метою встановлення періоду захисту прав на нерозголошувану інформацію при реєстрації лікарських засобів. Якщо лікарський засіб зареєстрований в Україні, забороняється протягом п'яти років з дати такої реєстрації (незалежно від строку чинності будь-якого патенту, який має відношення до лікарського засобу) використовувати реєстраційну інформацію для подання заяви про державну реєстрацію іншого лікарського засобу, крім випадків, коли право посилатись або використовувати таку інформацію одержано в установленому порядку

Враховуючи взяті Україною зобов’язання щодо належного забезпечення на її території захисту прав інтелектуальної власності, Верховною Радою України 2 листопада 2006 р. прийнято Закон України «Про внесення зміни до статті 8 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів», який набув чинності 24. 11. 2006 року. Зміни стосуються частини другої зазначеної статті, згідно з якими правова охорона надаватиметься географічним зазначенням іноземних держав за умови наявності правової охорони на такі зазначення у відповідній іноземній державі. Такі зміни відповідають Директиві Ради (ЄС) від 20 березня 2006 року № 510/2006 щодо захисту географічних зазначень та зазначень походження сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, в частині охорони прав на географічні зазначення іноземних держав і дозволяють забезпечувати правову охорону цих зазначень без укладання додаткової угоди між Україною та кожною такою країною.

З огляду на те, що Україна проголосила одним із стратегічних напрямків зовнішньоекономічної політики інтеграцію до світового співтовариства, насамперед до Європейського Союзу, опрацьовуються нормативно-правові акти України в сфері інтелектуальної власності з метою їх приведення у відповідність з вимогами законодавства ЄС.

Протягом 2006 року продовжувалася розробка підзаконних нормативних актів, спрямованих на забезпечення реалізації норм законодавства в рамках міжнародного, зокрема європейського законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Про забезпечення імплементації світових стандартів захисту прав інтелектуальної власності на території Україні свідчить той факт, що в серпні 2005 р. з неї знято економічні санкції, застосовані Урядом США в січні 2002 р. внаслідок неналежного забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. Урядом США в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні