Правова охорона інтелектуальної власності в Україні

січні 2006 року відновлено преференції для українських експортерів товарів в рамках Генералізованої системи преференцій, а також покращено рейтинг України у захисті прав інтелектуальної власності за списком “Special 301”.

В Україні здійснюються організаційні заходи, спрямовані на вдосконалення механізмів захисту прав інтелектуальної власності в судовому порядку. Ці заходи здійснюються за такими напрямками:

- запровадження спеціалізації судів та суддів;

- підвищення рівня судово-експертних досліджень;

- навчання суддів та практична підготовка судових експертів.

За цими напрямками забезпечено тісну співпрацю з Верховним судом України, Вищим господарським судом, Державною судовою адміністрацією та Академією суддів.

Подальше поглиблення співробітництва з ЄС Уряд вважає надзвичайно важливим і тому воно відбувається за багатьма напрямками. Зокрема, фахівці відповідних органів виконавчої влади беруть участь у засіданнях Робочої групи з питань покращення захисту прав інтелектуальної власності в Україні в рамках Діалогу між Європейською Комісією та Україною з питань захисту прав інтелектуальної власності.

Питання, що розглядаються в рамках цієї Робочої групи, перш за все, стосуються удосконалення законодавства в сфері інтелектуальної власності в Україні, зокрема правової охорони географічних зазначень, забезпечення діяльності організацій колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав, запобігання порушеннями прав інтелектуальної власності тощо.

Стосовно забезпечення правової охорони географічних зазначень, обидві сторони погодилися розпочати дискусії щодо укладання угоди між Україною та ЄС про взаємне визнання та захисту прав на географічні зазначення.

Україна і надалі здійснюватиме послідовні та скоординовані кроки з метою забезпечення повної гармонізації законодавства України у сфері інтелектуальної власності з нормами і принципами Європейських Співтовариств та досягнення такого рівня захисту прав інтелектуальної власності, якого досягли країни Європейського Союзу.

 2

Мета і принципи правової охорони

Будь-яка власність має потребу в охороні. Інтелектуальна власність не є виключенням. Однак способи охорони права на об'єкти інтелектуальної власності відрізняються від таких для матеріальних об'єктів. Якщо матеріальний об'єкт власності досить помістити під "замок" чи приставити до нього охоронця, то для охорони об'єктів інтелектуальної власності такі засоби непридатні. Основним способом охорони в цьому випадку є видача автору або іншому суб'єкту права об'єкта інтелектуальної власності охоронного документа: патенту чи свідоцтва.

Охорона, яка надається інтелектуальній власності законами України, сприяє збільшенню кількості винаходів і раціоналізаторських пропозицій, росту інвестицій, розвитку науково-дослідної діяльності, що приводить до технічного прогресу, поліпшення якості промислової продукції, підвищення культурного рівня громадян.

Суть охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності полягає в тім, що автор (розроблювач) об'єкта інтелектуальної власності або інша визнана законом особа одержує від держави виключні права на створений об'єкт інтелектуальної власності на визначений період часу. Ці права регламентуються охоронним документом, що видається власнику об'єкта інтелектуальної власності.

Автор, що одержав охоронний документ, наприклад патент, почуває себе впевнено, оскільки його права охороняються законом. Тепер він може розкрити даний винахід для широкого кола осіб на предмет "використання ними цього об'єкту на законних підставах. Якби автор не мав охоронного документа, то він, швидше за все, не розкрив би даний винахід, ніхто б не зміг скористатися ним і предмет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні