Правова охорона інтелектуальної власності в Україні

- здійснення громадського контролю за виробництвом, розповсюдженням і споживанням інтелектуальної власності в України

- інформаційна, видавнича діяльність

 Враховуючи пропозиції громадскості України та досвід діяльності високорозвинених країн в сфері інтелектуальної власності, члени ВАІВ розробляють і організовують програми, що сприяють науковим розробкам на стратегічних напрямках розвитку України та готують законодавчі ініціативи.

 Науково-виробниче об'єднання - Всеукраїнська асоціація інформаційних служб "ВАІС"

 Завдання асоціації:

- організація взаємодії членів у сфері НТІ, інтеграції і виходу інформаційних ресурсів у світовий інформаційний простір

- проведення робіт у стандартизації у інформаційній сфері

- сприяння формуванню і розвитку інформаційної продукції і послуг

- сприяння міжнародному співробітництву і обміну науково-технічною інформацією

- сприяння підвищенню кваліфікації та перепідготовки кадрів у сфері НТІ

 Напрями діяльності членів асоціації:

- здійснює на договірній основі наукове та ділове співробітництво

- об'єднує зусилля усіх ланок національної системи НТІ

- узгоджує дії і організовує виконання завдань державного значення в системі НТІ

- організовує і проводить конференції, семінари, з'їзди, виставки

- організовує і проводить науково-технічну експертизу науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

- проводить організацію робіт по здійсненню інформаційного маркетингу і реклами

- заохочує і надає фінансову та технічну допомогу членам Асоціації у здійсненні окремих проектів, досліджень, розробок

- здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність в установленому Законом порідку

 Навчально-науково-виробничий комплекс "Академія інтелектуального бізнесу"

 Завдання:

- впровадження ступеневої підготовки викладачів, наукових працівників і фахівців різних галузей за наскразними програмами

- ефективне використання науково-педагогічного, наукового та інформаційного потенціалу; навчально-лабораторної, інформаційної та виробничої бази, соціальної інфраструктури;

- підвищення кваліфікації викладачів, науковців та інформаційних спеціалістів та фахівців різних галузей народного господарства;

- спільне проведення науково-дослідних робіт, апробацію та використання результатів наукових досліджень;

- розробку навчально-методичного забезпечення (програм, посібників, курсів, лекцій, тощо);

- організацію належного інформаційного забезпечення процесів навчання (в межах укладених договорів та спільних планів) наукових, інформаційних спеціалістів та фахівців.

 Напрями діяльності членів:

- виконання вимог до рівня підготовки, викладачів, наукових працівників та фахівців різних галузей народного господарства за кожною спеціальністю відповідно до кваліфікаційних характеристик, які затверджено у встановленому порядку;

- визначення змісту й організація навчання за наскрізними навчальними планами і програмами, з урахуванням відповідних досягнень науки, техніки, технологій;

- запровадження в навчально-виховних, наукових та інформаційних закладах, підприємствах, установах та організаціях Комплексу економічної, комп'ютерної, екологічної і практичної підготовки викладачів, наукових працівників і фахівців різних галузей народного господарства;

- виховання в навчально-виховних, наукових та інформаційних закладах, підприємствах, установах та організаціях Комплексу навичок інформаційної культури.

 Громадська рада з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

 Громадська рада є дорадчо-консультативним органом, до роботи якої залучені представники всіх

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні