Правова охорона об’єктів промислової власності

походження товарів.

4. Міжнародні договори.

5. Права та обов'язки іноземців і осіб без громадянства.

І І Правова охорона зазначень походження товарів

1. Надання правової охорони зазначенням походження товарів.

2. Умови надання правової охорони.

3. Підстави для відмови в наданні правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару.

—?

ІІІ Порядок визнання недійсним та припинення правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання цього зазначення

 

1.    Підстави для визнання недійсним та припинення правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару.

2.          Визнання реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання цього зазначення недійсним.

3.      Припинення дії реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та охорони права на його використання.

4.     Порядок визнання недійсним та припинення дії реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання.

 

 

—?

У Права та обов’язки, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання

 

1.          Права, що випливають із реєстрації зазначення кваліфікованого походження товару та/або права на його використання.

2.          Обов'язки власника свідоцтва.

ІІІ Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання

1.

Заявка.

2.

Дата подання заявки.

3.

Пріоритет

4.

Експертиза заявки.

5.

Відкликання заявки.

6.

Поділ заявки.

7.

Публікація про видачу патенту.

8.

Реєстрація знаку.

9.

Видача свідоцтва.

10.

Оскарження рішення за

 

заявкою.

 

VI Права та обов’язки, що

випливають із патенту

 

1. Припинення дії патенту.

 

2. Визнання патенту не

 

діисним діисним.

 

VII Захист прав на використання зазначення походження товару

 

1. Порушення прав на

 

використання зазначення

 

походження товару.

 

2. Способи захисту прав.

 

3. Державне мито і збори.

 

   

Рисунок 6. 4 - Перелік та основний зміст розділів Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»

Список використаної літератури

1. Авторское право и смежные права. Ителлектуальная собственность. - Минск, 1997. -

1 2 3 4 5 6 7 8