Правова охорона та захист технологій як об'єктів інтелектуальної власності

style="text-align:  За останні два роки Україна зробила важливі кроки з подальшого удосконалення національного законодавства щодо забезпечення ефективного захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності" (05. 04. 2001р. ) встановлені норми адміністративної відповідальності, що забезпечують ефективне дотримання прав інтелектуальної власності.

 Зокрема, статтею 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, тягне за собою накладення штрафу з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

 У новому кримінальному Кодексі України (діє з 1. 09. 01 р. ) є ряд статей (ст. ст. 229 - 232) що стосуються відповідальності за порушення прав на окремі ОІВ, зокрема ст. 231 встановлює відповідальність за збирання і використання конфіденційної інформації, а ст. 232 - за розголошення комерційної таємниці. Кримінальним кодексом, також, передбачено покарання за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, що охороняється законом, якщо це завдало шкоди у великому розмірі або у особливо великому розмірі, або такі дії вчинено повторно

 Крім того Верховною Радою України прийнято новий Митний кодекс України (набирає чинності з 1. 01. 2003 р. ). Зазначений Кодекс містить розділ Х щодо контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, який повністю відповідає вимогам розділу 4 Угоди ТРІПС.

 Забезпечення найбільш сприятливого режиму вільної торгівлі та конкуренції, усунення перешкод у користуванні правами інтелектуальної власності неможливе без удосконалення законодавства шляхом введення правових норм щодо прав інтелектуальної власності.

 Для вирішення цього завдання Державним департаме-нтом інтелектуальної власності розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прав інтелектуальної власності".

 Законопроект передбачає внесення змін до Цивільного процесуального, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України, а також до спеціальних Законів України у сфері інтелектуальної власності.

 До законопроекту увійшли, зокрема, положення щодо захисту прав інтелектуальної власності, тимчасові заходи по негайному припиненню правопорушень. Запропоновані до Кримінального кодексу України зміни пов'язані із посиленням відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності.

 Зокрема, при аналізі статей 176 та 177 виявилось, що відповідальність за порушення авторських і суміжних прав та порушення прав промислової власності є недостатньою.

 Тому до Кримінального кодексу України запропоновані зміни, пов'язані із посиленням відповідальності за порушення авторських і суміжних прав та порушення прав промислової власності згідно із статтею 61 Угоди ТРІПС.

 Передбачається збільшення граничної межі штрафу за незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, з 400 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Пропонується збільшити також граничні межі штрафу за ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди у особливо великому розмірі, а саме: від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Крім того, законопроектом передбачені положення щодо посилення відповідальності за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, зазначення походження товару, маркування товару, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великому розмірі, або за ті самі дії, якщо вони вчинені

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні