Правове регулювання діяльності абонентів мережі Інтернет

цілями;

(в) була адекватною, суттєвою і не надмірною у відношенні до таких цілей;

(г) була точною і не застарілою;

(д) не зберігалася у формі, що дозволяє ідентифікацію особи триваліше, ніж це потрібно для таких цілей.

Правомірність обробки.

Обробка персональних даних (збір, записування, використання і передача) для того, щоб бути правомірною, має відбуватися на одній із умов, що перелічені нижче:

(а) за прямою згодою суб'єкта даних (особи, якої стосуються дані). Згода є чинною лише тоді, коли суб'єкт даних отримує попереднє повідомлення про ціль збору і майбутніх її набувачів, і може бути відкликана;

(б) коли це потрібно для виконання контракту з суб'єктом даних або для вчинення дій, що замовляє суб'єкт даних до укладення контракту;

(в) коли це потрібно для дотримання контролером даних зобов'язань за законом;

(г) коли це потрібно для захисту життєвих інтересів суб'єкта даних;

(д) коли це потрібно для виконання завдань у суспільних інтересах або здійснюється під час виконання владних повноважень, якими наділено контролера або третю особу, якій ці дані розкриваються;

(е) коли це потрібно для правомірних цілей, яких бажають досягти контролер або третя особа. Або у разі, коли сторони, яким дані розкриваються, за виключенням, коли ці інтереси переважуються інтересами або фундаментальними правами і свободами суб'єкта даних.

Обмеження обробки даних.

Обмеження обробки даних передбачено двома принципами. За принципом "обмеження ціллю", використання і обробка персональної інформації обмежені попередньо визначеною ціллю збору даних Вищезазначені принципи правомірності обробки є законним виключенням з цього принципу.

За іншим принципом, обробка персональних даних, що розкривають расове або етнічне походження, політичні переконання або філософські погляди, членство у профспілках, сексуальне життя, стан здоров'я, -заборонена (з великою кількістю винятків). Дані про вчинення правопорушень або застосування секретних засобів можуть оброблятися лише під наглядом відповідної інстанції.

Безпека

Вимогою до систем, що обробляють будь-які дані є забезпечення безпеки

Під цим розуміється комплекс організаційних і технічних засобів.

Вказані права суб'єктів даних і правила роботи з персональними даними вимагають здійснення контролю і вжиття примусових заходів у разі їх порушення. Такі функції на національному рівні виконують уповноважені державні органи. Однак глобальна і децентралізована інфраструктура Інтернет ускладнює цю роботу.

Ризики приватності в Інтернет.

Теорія передачі інформації між комп'ютерами з'явилась у 1961 році. А вже у 1969 році перші вузли (host) академічних установ США з'єднались в одній мережі. Починаючи з 80-х років двадцятого століття, Інтернет поступово перетворюється на "мережу мереж". Її починають використовувати на повсякденних засадах і стрімко поширювати у всьому світі, завдяки концепції відкритої архітектури побудови мережі (open architecture networking).

У порівняні із уже звичайними засобами передачі інформації, такими як теле-, радіомовлення, Інтернет є новим видом медіуму з унікальними характеристиками. Унікальність цієї мережі полягає у тому, що вона функціонує не тільки як звичайний транслятор, тобто поширювач інформації, але до того ж є комунікаційним засобом.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні