Правове регулювання діяльності абонентів мережі Інтернет

Інформація про людину є джерелом можливої небезпеки для її приватності. Через відкритість Інтернет і її особливість як системи, що може накопичувати і обробляти інформацію про людину, надзвичайно актуальним є питання забезпечення приватності під час користування трансляційно-комунікативними можливостями цієї глобальної мережі.

Обмін повідомленнями за допомогою Інтернет принципово відрізняється від передачі інформації звичайними комунікаційними засобами. Більшість користувачів не мають прямого доступу до ресурсів глобальної мережі. Цей доступ вони отримують через постачальників, які фактично є посередниками між користувачами. Електронне повідомлення, рухаючись мережею, проходить крок за кроком, від одного оператора до іншого, вибираючи самий оптимальний із шляхів, з шляхів.

Кожний з операторів слугує проміжною ланкою і має можливість втручання у цей процес. Оператори можуть дізнатися не тільки про зміст повідомлення, а і отримати додаткову інформацію. Стандартне повідомлення електронною поштою містить заголовок з інформацією про відправника та набувача, яка включає в себе ім'я, інтернет-адресу, назву вузла, час листування. Це вимагає від користувачів вжиття технічних засобів для забезпечення приватності процесу обміну електронними повідомленнями.

Інтернет загрожує не тільки комунікаційній приватності. Із появою унікального адресного простору у вигляді веб-сторінок, право на повагу до приватного життя користувача доповнюється новим змістом. Йдеться про приватність інформаційної активності (інформаційного життя) користувача в мережі

Кожна веб-публікація має свою унікальну адресу, за якою вона знаходиться. Щоб дістати потрібні Інтернет-публікації чи послуги "он-лайн", користувач має вступити у контакт з постачальниками цих публікацій чи послуг.

Рухаючись рівень за рівнем в інформаційному "павутинні" Інтернет, користувач залишає за собою інформаційний слід у вигляді операційних даних (transactional data). Ці дані включають в себе Інтернет-адресу комп'ютера користувача, інформацію про програмне забезпечення, тип комп'ютера, відвідувані веб-сторінки, а також про попередні візити до цієї сторінки.

Такі дані є багатим джерелом інформації про поведінку користувача в мережі, що, в свою чергу, може бути використано і використовується для створення "профілю" користувача, - сукупності характеристик, якими охоплюються його смаки, звички, мотивації користування Інтернет. А співставлення цієї інформації з іншими даними дозволяє ідентифікувати людину. При цьому, в більшості випадків, людина і гадки не має про те, яка персональна інформація, і з якою метою збирається і опрацьовується.

Ризик приватності людини існує і при користуванні такою можливістю Інтернет як послуги "он-лайн". За визначенням, послуги "он-лайн" - це електронні комунікаційні системи, які пропонують за попередньою оплатою своїм передплатникам перелік послуг (електронна пошта, інформаційні послуги, ігри, участь у дискусійних групах за інтересами або спілкування в режимі реального часу), які є доступними через телефонну мережу з використанням модему і комп'ютера.

Як для функціонування будь-якої з традиційних електронних систем, для послуг "он-лайн" потрібна інформація про користувача. Ця інформація використовується в процесах, що відбуваються під час роботи в електронних системах, таких як: авторизації, ідентифікації і посвідчення, контроль права доступу, ревізія і розрахунок. Постачальники послуг "он-лайн" збирають і опрацьовують персональні дані про особу користувача, оскільки це потрібно для роботи електронних систем.

Ризики приватності людини в мережі посилюються тим, що Інтернет дає можливість порушення її прав не тільки операторам, які безпосередньо збирають дані про користувача. Програмне забезпечення на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні