Правове становище іноземців в Україні

ЗМІСТ

ВСТУП. . 2

1. ПОНЯТТЯ «ІНОЗЕМЕЦЬ» ТА ВИДИ ІНОЗЕМЦІВ. . 3

2. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. . 4

3. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ РЕЖИМУ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ. 11

4. ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ. 17

ВИСНОВКИ. . 22

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. . 24

 


ВСТУП

 

Розпад Радянського Союзу, падіння «залізного заслону» та здобуття Україною незалежності, посилення її інтеграції у світове співтовариство відкрило для громадян країн світу раніше не відому країну. Іноземці почали прибувати в нашу країну не тільки в складі офіційних делегацій, або у складі дипломатичних чи консульських представництв, але й з приватними поїздками, у справах, туристичних цілях, тощо.

Деякий час питання про законність та режим перебування вказаних вище осіб, їх статус, права та обов’язки в українському законодавстві не знаходили свого відображення. І лише в 1994, 1996, 2001 роках із прийняттям Законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців», Конституції України, врешті – решт було законодавчо визначено поняття «іноземець», «особа без громадянства», «біженець», визначено та закріплено їх права, обов’язки, статус, що дало змогу державі контролювати процеси міграції, перебування вказаних категорій громадян на її території, піднесло авторитет України як демократичної держави в очах світового співтовариства.

 

 

1. ПОНЯТТЯ «ІНОЗЕМЕЦЬ» ТА ВИДИ ІНОЗЕМЦІВ

 

До складу населення України як сукупності людей, що проживають у межах території України і підлягають її юрисдикції, крім громадян України входять також іноземці та особи без громадянства (апатриди)

Конституція України у ст. 26 чітко розмежувала поняття «іноземець» та «особа без громадянства», відносячи до перших лише іноземних громадян. Відповідно до конституційних положень у законах України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (ст. 1) та «Про громадянство України» (ст. 1) дається нормативне визначення іноземців та осіб без громадянства: іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав; особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

Іноземці можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території.

Крім того згідно із законом України «Про біженців» іноземним громадянам в Україні може надаватись статус біженців.

Біженці є особами з особливим статусом. Протягом тривалого періоду поняття біженців постійно змінювалося – то звужувалося, то навпаки, розширювалося. Це залежало, зокрема, від історичної епохи, конкретної політичної ситуації в державі. Змінювалася також класифікація біженців. У сучасному міжнародному праві умовно виділяють такі групи біженців: 1. Біженці в контексті гуманітарних програм – люди, що знаходяться в надзвичайних умовах, таких як війна, стихійні лиха. 2. Члени певних груп, які, по суті, не є біженцями, проте знаходяться в надзвичайних умовах, подібних до ситуації біженців. До такої категорії осіб, зокрема, можна віднести біженців з Афганістану. 3. Біженці відповідно до Женевської конвенції про статус біженців від 27 серпня 1951 р. (далі – Женевська конвенція) або конвенційні.

В залежності від числа країн у громадянстві якої перебуває особа (на законних підставах) розрізняють: моно – (одна), бі- (дві), полі- (три і більше) та апатридів (особа, що не є громадянином будь – якої країни. )

 

2. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Правовий статус іноземців в Україні визначають Конституція України, Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4 лютого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні