Правове забезпечення поширення інформації мережею Інтернет

регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”// Офіційний вісник України.-2004.- № 6, ст.323.

7. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні./ За заг.ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа. –К., 2006. –384 с.

8. В.М. Брыжко, В.С. Цимбалюк, А.А. Орехов, О.Н. Гальченко. Е-будущее и информационное право/Под ред. Р.А.Калюжного, М.Я. Швеца.-К., "Інтеграл".- 2002.-264 с.

9. Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки”// Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 12, ст. 102.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні