Представлення інформації в комп'ютері

символів включає весь алфавіт з великих і маленьких букв, все десять звичних нам арабських цифр від 0 до 9, розділові знаки і математичні символи, а також символи псевдографіки — растри, прямокутники, одинарні і подвійні рамки, стрілки. У таблиці ASCII-кодів є ще деякі спеціальні символи, керівники роботою принтера і інших програм і пристроїв комп'ютерної системи, яких немає на клавіатурі.

Стандартну таблицю символів, вживаних в комп'ютері, називають кодовою сторінкою або таблицею ASCII-кодів. Кожен символ таблиці ASCII-кодів має своє значення і двійковий запис. Наприклад, пропуск — тобто порожнє місце між символами в рядку — записується в двійковому коді як 00100000, а в таблиці ASCII йому відповідає значення 032. Код 032 — це порядковий номер символу пропуску в таблиці. Повна таблиця всіх 256 символів в кодах ASCII з номерами від 0 до 255 приведена в додатку в кінці цієї книги. Знаючи коди символів кодової сторінки ASCII, за допомогою клавіатури можна ввести в комп'ютер будь-який з цих символів.

Оскільки кожному символу кодової сторінки відповідає один байт, для розміщення в пам'яті комп'ютера одного символу також потрібний один байт. Саме тому байти зручно використовувати як одиницю вимірювання об'єму інформації і ємкості пам'яті.

Так, наприклад, якщо в програмі текстового редактора ви написали 

"IBM РС"

для розміщення такої інформації в оперативній пам'яті або на диску буде потрібно всього вісім байт — п'ять букв, два символи лапок і символ пропуску.

Одиниці вимірювання інформації

Елементарна одиниця вимірювання інформації – біт.

8 біт = 1 байт.

1024 байт = 1 кілобайт (Кб).

1024 кілобайти = 1 мегабайт (Мб).

1024 мегабайти = 1 гігабайту (Гб).  

 

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні