Причини пожеж і займань в приміщеннях лікувально-профілактичних установ

ПЛАН

Пожежна безпека в лікувально-профілактичних установих.

Правила зберігання легкозаймистих і вогненебезпечних речовин.

Протипожежний режим територій аптечних установ.

Класифікація пожеж

Список літератури

 

Пожежна безпека в лікувально-профілактичних установих.

Забезпечення пожежної безпеки в лікувально-профілактичних, аптечних і учбових закладах є одним з важливих напрямів ефективної діяльності вказаних установ. Дотримання основних вимог пожежної безпеки сприяє збереженню життя і здоров'я тих, що працюють, хворих, відвідувачів і студентів, а також матеріальних цінностей.

Пожежа це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розвивається в часі і просторі і створює загрозу життя і здоров'ю людей, довкіллю, призводить до матеріального збитку.

Пожежна небезпека це можливість виникнення і розвитку пожежі в будь-кому речовині. Причиною виникнення пожежі є горіння різних речовин і предметів. Горінням є екзотермічна реакція окислення речовин, яка супроводжується виникненням диму і полум'я. Для виникнення горіння необхідно:

а) наявність горючої речовини

б) окисника (кисню)

в) джерела запалення.

Розрізняють такі поняття як займання, самозаймання і жевріння.

У займанням розуміють виникнення горіння під впливом джерела запалення.

Самозаймання - це виникнення горіння без джерела запалення.

Жевріння - горіння без свічення.

Основним нормативним документом, що регламентує вимоги пожежної безпеки являється Закон України "Про пожежну безпеку" (17. 12. 1993р) і "Правила пожежної безпеки в Україні" (А. 01

001-2005)

Ці документи визначають загальні правові, економічні і соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулюючих стосунки державних органів, юридичних і фізичних осіб в цій галузі незалежно від виду їх діяльності і форм власності і тому подібне.

Під час пожежі на організм персоналу, хворих і відвідувачів негативно впливає ряд небезпечних і шкідливих чинників:

1. Вогонь. Температура в зоні горіння може досягати 12000 – 14000 С і більш. Це призводить до виникнення термічних опіків різної міри тяжкості.

2. Токсичні продукти згорання. При горінні різних предметів утворюється велика кількість токсичних речовин, що призводять до отруєння людини. Причому, під час пожежі більшість людей гинуть не від дії високої температури, а від отруєння продуктами горіння. Частіше і найбільше при горінні усіх речовин утворюється вуглекислий і чадний гази. При горінні поліуретану утворюється ціаністий водень. Сірководень утворюється при горінні лінолеуму і тому подібне

3. Виділення в повітря шкідливих хімічних речовин в результаті руйнування тари в якій вони зберігаються лікарські препарати, хімічні реактиви та ін. , у свою чергу може привести вибухи.

4. Брак кисню в повітрі. Процес горіння супроводжується поглинанням кисню з повітря. Якщо в чистому атмосферному повітрі вміст кисню складає 20,94%, то в приміщеннях, де виникла пожежа, концентрація кисло значно зменшується. При вмісті кисню в повітрі приміщень менше 10% і наявності продуктів горіння / вуглекислий, чадний гази і інші / смерть людини може наступити через декілька хвилин. При зниженні концентрації кисню до 13,0% спостерігаються ознаки гіпоксії: слабкість, різке збільшення частоти пульсу, дихання, порушення

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні