Прийменник - службова частина мови

у червні місяці, у 1945 році;

- стан: бути у сварці, перебувати у жалобі; бачив уві сні. 

 

6. Правопис прийменників

Прийменники завжди вживаються з іменними частинами мови (в непрямих відмінках), стоять, як правило, перед ними і пишуться від них окремо,  наприклад: у лісі, на березі, між соснами та ін.

Разом пишуться:

а) складні прийменники, утворені сполученням одного або двох (іноді - трьох) прийменників із будь-якою частиною мови: внаслідок (унаслідок), вподовж (уподовж), напередодні, наприкінці, щодо та ін.;

б) складні  прийменники, утворені з двох простих прийменників: задля, заради, навпроти, окрім, поза, поміж, посеред, проміж, поперед та ін.

Через дефіс пишуться складні прийменники з початковими з-, із-: з-за (із-за), з-над, з-перед, з-під (із-під), з-поза, з-проміж, з-поміж, з-попід, з-посеред.

Окремо пишуться складені прийменники, що утворені із самостійних частин мови й прийменників: у зв’язку з, згідно з, залежно від, на шляху до, незважаючи на, під час, під кінець, що ж до, в напрямі до, в результаті, в силу, поряд з, у відношенні до та ін.


Використана література

  1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. –К.: Либідь, 1993. –С.277.
  2. Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я.Плющ. –К.: Вища шк., 1994. –С.297.
  3. Сучасна українська мова/За ред.О.Д.Пономарева. К..: Либідь, 1997. – С.212.
  4. Сучасна українська мова / За ред. О.Д.Пономарева. – К.: Либідь, 1997. – С.208.
  5. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.:Либідь, 1993. – С.312.
  6. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. –К.:Либідь, 1993. –С.318.
  7. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. –К.: Либідь, 1993. –С.320.
  8. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. –К.:Либідь, 1993. –С.327.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні