Прийменник - службова частина мови

від, у разі, у силу та ін. , які виражають такі найголовніші відношення відмінкових форм з дієсловами та іншими словами в реченні, а саме:

причинові: з, за, від, через, перед, завдяки, у результаті, під впливом, внаслідок, у зв`язку з, у силу, з огляду на, зважаючи на та ін. Наприклад: З радощів він мало не збожеволів (Коц. ); Вицвіли в матері очі від чекання (Довж. ); Так трапилося, що не з кохання, а з жалості одружився (Свирид) на молодій удовиці (Ст. ); Чи то під впливом прощання й Соломіїних сліз, чи внаслідок реакції по пережитих турботах, його огорнув жаль (Коц. );

мети: для, на, за, по, задля, ради, заради, з метою, в інтересах, з нагоди, з приводу, на випадок, на (у) знак, у справах, у справі, в ім`я, на честь та ін. Наприклад: Вона й досі так любить свого чоловіка, що ладна все зробити не заради свого видужання, а заради нього (Ст. ); Ти щире слово-квітку ніжну – Подарував мені на біль (Мал. ); Во ім`я радості і миру встають будови тут і там (Сос. ); Для радості, для щастя – ось для чого приходить людина в життя (Гонч. ); На пораду вересень покличе Всю старшину лісу, степів (Перв. );

умови: у (в), з, без, при, у випадку, у разі, за умови, при умові та ін. Наприклад: При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний! (Л. Укр. );

допустовості: всупереч, наперекір, на (у) противагу, незважаючи на, незалежо від, у розріз з, при та ін. Наприклад: Наперекір усьому існує ж таки спадкоємність людяного в людині; Всупереч сподіванням, старшину не здивувало таке призначення (Гонч. ); Незважаючи на важкі обставини свого життя, Карпо Тобілевич.

. здужав дати зовсім значну, як на свій стан, освіту всім членам своєї сім`ї (Фр. ); При глибокому снігу й при колючому морозі послано гінців у всі краї  (Ле).

Прийменниково-відмінкові конструкції виконують також і інші функції, виражаючи такі семантико-синтаксичні відношення:

Супровідні: із, з. Наприклад: Я з батьком – ще малий – у вітряному лісі ішов стежиною (Риль. ); Оженився він із Оксаною (Вовч. ); Остап з Соломією сіли під вербою, але їм не говорилося (Коц. );

зіставлення і порівняння: подібно до, від, за та ін.   Наприклад: Кожна хвилина здавалася за цілі роки; Це буде мій твір, може, кращий за ті, які читали люди (Коц. );

наслідкові: внаслідок. Наприклад:  Внаслідок обговорення справи в комісії виникло кілька конкретних пропозицій (Елл. );

об`єктні: про  та ін. Наприклад: З давніх-давен чуємо, що хлібороб думу думає про поле (Под. ); А людство мріяло про мир, - про хліб м`який і твердість слова, про ясність неба, сяйво зір, про надранкову колискову (Бр. );

способу дії: крізь, на, з, без, через, до, під та ін. Наприклад: Живу на повен зріст – не на колінах! (Руб. ); Він бачив в малому велике, без галасу, бучності й крику, робив лиш хороше, не зле (Ус. );

заміщення: за та ін. Наприклад: За Давида Тихін відповів (Гол. );            - Батьківщино моя! Я готовий відповідати за тебе як

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні