Прийменник - службова частина мови

того ж значення, що й біля, але з відтінком (як і всі прийменники з префіксом по) поширення дії, протягу в довжину, наприклад: Побіля лісової стежки, по якій майже не ходять, несподівано натрапляєш на білі оченята конвалій (З календаря).

Як синоніми до прийменника побіля, а отже й біля, вживаються також прийменники понад, уздовж, попід, тобто ті, що передають відтінок видовженості, наприклад: Дівчина ішла попід самою зеленою стіною, висмикувала з жита сині волошки (Неч. -Лев. ); Ми пливли вздовж сірих скель (Коц. ); По той бік затоки вигинається вподовж берега рядок вогнів рибальського селища (Гонч. ); Старі сиві птахи, злякані звуком походу, важко злітали понад галяву (Загр. ).

Проявляють себе як синоніми часові прийменники  на - у (в), наприклад: І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав; В таку добу під горою. . . щось біле блукає (Шевч. ).

Часові прийменникові конструкції з прийменниками до і перед виражають момент чи відрізок часу, який передує іншому моментові, наприклад: встала до схід сонця – встала перед сходом сонця

Як стильовий варіант використовується прийменник під, наприклад: зайдіть перед Новим роком – зайдіть під Новий рік. Іноді до цього ряду може приєднуватися прийменник проти, наприклад: Куди ти йдеш проти ночі? – перед настанням ночі.

Час початку дії виражається в українській мові двома прийменниками з та від (од), наприклад: з початку літа – від початку літа; а час завершення дії – по і до, наприклад: не заплатив по травень – заплатив до травня.

Значення мети передаються в українській мові конструкціями з прийменниками для + родовий відмінок, на + знахідний відмінок, за + орудний відмінок, ради (заради), задля + родовий відмінок, про + знахідний відмінок.

Синонімічні ряди створюють прийменники для – на (приготували для продажу – приготували на продаж), по – за  (пішов по молоко – за молоком), ради (заради) – задля – для (будую ради дитини – задля дитини – для дитини), на – про (бережу на всякий випадок – про всякий випадок) тощо.

 

5. Вживання прийменників. Значення прийменників, ужитих з різними непрямими відмінками іменників

Прийменники вживаються тільки при іменних частинах мови, які мають форму непрямого відмінка (при іменниках, займенниках, субстантивованих прикметниках, дієприкметниках, числівниках), тому вони і називаються прийменниками.

Прийменник може вживатися з формою одного непрямого відмінка (наприклад: без, біля, від, для, до, з-за (із-за), з-під, проти, серед уживається тільки з родовим) або може сполучатися з двома відмінками наприклад: над, під, перед, поза – із знахідним і орудним відмінками; на, о (об), по – із знахідним і місцевим відмінками), чи із трьома відмінками (наприклад: з, за, між – з родовим, знахідним, орудним відмінками; в (у) – з родовим, знахідним, місцевим відмінками). Детальніше див. “Таблицю вживання прийменників”.

Кожний прийменник має визначене коло зв`язку з відповідними відмінками і виражає певні відношення тільки з відповідною формою.

Так, наприклад, з одним відмінком:

тільки з родовим уживаються

прийменники  біля, близько, коло, що виражають:

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні