Прийменник - службова частина мови

весну; чинність дії: танцювати під музику.

Прийменник по уживається із знахідним і місцевим відмінками.

Із знахідним відмінком по означає:

- місце дії: розійшлися по хатах, покотився по полю;

- спосіб дії: сказати по правді, зробити по добрій волі;

- час (із значенням після): прийшов по обіді, по роботі заспівали;

- підставу для розпізнавання певної  дії, ознаки: Видно пана по халявах (Нар.тв.); бачити по очах.

 

З трьома відмінками уживаються такі прийменники:

з (із, зі, зо) – з родовим, знахідним і орудним відмінками.

З родовим відмінком з (із, зі, зо) означає:

- напрям руху з якоїсь точки чи середовища: зійшов з місця, вийшов з села, повернувся з фронту;

- матеріал: прапор з шовку (шовковий прапор), іграшки з паперу (паперові іграшки);

- причину: заплакав з радості, зробив з переляку;

- стосунок до певної галузі науки, мистецтва, техніки: вправи з граматики, лекції з літератури;

із знахідним відмінком з (із, зі, зо) означає:

-  приблизність: прочитав книжок з п’ять, перебував з місяць (близько, біля, коло).

З орудним відмінком з (із, зі, зо) означає:

- сукупність осіб, предметів: мати з дочкою, батько з сином;

- наявність чогось у чомусь: книжка з малюнками; робота з помилками.

Прийменник за уживається з родовим, знахідним, орудним відмінками.

З родовим відмінком за означає:

- час (період): за минулих часів, за студентських років;

Із знахідним відмінком за означає:

- просторові відношення: поїхав за місто, пішов за річку;

- річ або особу, про яку згадують: згадав за брата;

- часові відношення: повернутися за тиждень;

- віддалення: за п’ять кілометрів;

- тимчасову чинність, непостійність, несталість дії, ознаки тощо: був за вчителя, служив за писаря;

- “більше, поверх”: йому вже за сорок.

З орудним відмінком за означає:

- чергування, порядок, послідовність: іде за мною;

- причину: За дурною головою і ногам нема спокою (Нар.тв.).

Прийменник у(в) уживається з родовим, знахідним і місцевим відмінками.

Із знахідним у (в) означає:

- простір, предмет, в середину якого направлена дія: поїхав у місто, в’їхав у село, у ліс;

- новий стан особи: пішов у солдати;

- час: у вівторок, у середу;

- міру, вартість: вагою в три кілограми;

з родовим відмінком у (в) означає:

- приналежність: у мене;

з місцевим відмінком у (в, уві) означає:

- місце, в середині якого відбувається дія: слухати лекції в університеті, живе в лісі;

- час:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні