Прикладне програмне забезпечення

лише використовують програмні засоби з метою вирішення певного кола задач. Утворилося декілька основних класів прикладного програмного забезпечення, що використовується на персональних комп’ютерах: прикладні пакети та програми загального призначення і проблемно-орієнтовані пакети і програми.

До стандартного прикладного програмного забезпечення загального застосування в управлінській діяльності належать системи підготовки текстових документів, обробки фінансово-економічної інформації, підготовки презентацій, управління проектами, підтримки комунікацій, інтелектуального проектування і удосконалення систем управління, системи керування базами даних, особисті інформаційні системи, експертні системи і системи підтримки прийняття рішення.

Порівняйте можливості та принципи розробки операційних систем Windows та Linux.

Опишіть завдання прикладних програмних засобів.

Перерахуйте основні групи стандартного програмного забезпечення та коротко їх охарактеризуйте.

Які ви бачите перспективи розвитку спеціалізованого програмного забезпечення. Зупиніться на одному з найбільш вам потрібному.


Список літератури.

  1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
  2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
  3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
  4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
  5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
  6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
  7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
  8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1986. –312 с.
  9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.

10.Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.

11.Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.

12.Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні