Принцип народності

минулого, а розвиток творчих можливостей на основі відповіді на питання: хто ми такі, якого роду-племені, в чому наше коріння?

Таким чином, продовженням принципу народності є проголошуваний нині принцип регіоналізації освіти.


Література

1. Сєдова А. Н. Не бути Іванами, що не пам'ятають споріднення / / Народна освіта. - 1998.- № 3.

2. Російська народна творчість / Укл. Ю. Г. Круглов.- Санкт-Петербург, 1993.

3. Ушинський К. Д. Проблеми російської школи / / Избр. пед. соч.- М.: Педагогіка, 1974.- Т. 2.

 

1 2 3 4