Принцип народності

вихованні людини. Він критикував політику російського царизму в українських школах і наголошував, що навчання у них повинно відбуватися рідною мовою.

Реалізація принципу народності у вихованні підлітків

Ще 130 років тому в 1867 р. вийшла стаття К. Д. Ушинського "Про необхідність зробити російські школи російськими», в якій він висунув принцип народності виховання, що став ядром його педагогічної концепції.

У відомій філософсько-ліричної казці А. Екзюпері є такий діалог Маленького Принца з квіткою.

- А де люди? - Ввічливо запитав Маленький Принц.

- Люди?. .  Їх жене вітер.  У них немає коренів.

Як пронизливо і сумно до болю душевною звучать ці слова тепер, коли в нашій Росії розпадається зв'язок часів.  Коли народ виробляє «Іванов, не пам'ятають споріднення», - людей, які втратили духовний зв'язок зі своєю малою батьківщиною, рідним краєм, його культурою [1; с.  75].

Російська педагогічна традиція, не дивлячись на давно йдуть в ній процеси загасання, все ще жива.  На жаль, багато втрачено, розмито, розчинене, застаріло, але ядро народної педагогіки, яке може бути відроджено і використано в сімейному і суспільному вихованні, не втратило своєї значущості та актуальності.

У кожного народу є національні святині, осередки культури, де збереглися традиції, в яких викристалізувався його колективний досвід виховання нових поколінь.

У народній педагогіці виділяється традиція, орієнтована на пам'ять роду, знання своїх витоків, коренів, легенд, пов'язаних з добрими справами своїх предків

В даний час наша школа все більше запозичує виховні початку Заходу і під впливом їх очікується перетворення і устрій нашої народної освіти.  При цьому не аналізується, з якої загальної ідеї випливають ці різноманітні правила, і тому їх застосування нерідко призводить до створення суперечливих педагогічних систем.

К. Д. Ушинський з цього зробив висновок: «Виховні ідеї кожного народу пройняті національністю більш ніж що-небудь інше, пройняті до того, що неможливо і подумати перенести їх на чужий грунт».  Запозичуючи безоглядно ці ідеї, «ми переносимо тільки їх мертву форму, їх неживий труп, а не їх живе і оживляє зміст» [3; с.  33].

Вимагаючи створення національної школи і направляючи зусилля педагогів до розкриття національних «виховних ідей», Ушинський не відгороджував російську школу і російську педагогічну науку від зарубіжної педагогічної думки.  Навпаки, він всіляко прагнув науково осмислити реальні шляхи і можливості збагачення російської педагогіки і школи надбанням світового педагогічного досвіду.  Але пошуки джерел і засобів цього збагачення були підпорядковані ведучої, генеральної ідеї: потреби російської освіти, російської школи, російської науки ставали фільтром в складному процесі асиміляції педагогічного досвіду.

К. Д. Ушинський вважав, що система освіти в кожній країні повинна відображати потреби та особливості її розвитку, і сам народ повинен брати активну участь в її створенні.  Принцип народності визначає і зміст виховання, К. Д. Ушинський високо цінує геній народу - вихователя, народу-педагога.  Виходячи з народності виховання, він розробляє питання навчання маленьких дітей рідної мови, ознайомленню з природою, з народними казками, з народними міфами, прислів'ями і т. д.  Народ Ушинський вважає першим вихователем, підкреслює думку народної мудрості про виховання.  Оцінюючи педагогічне значення казок, він писав: «Це перші й блискучі спроби російської народної педагогіки, і я

1 2 3 4