Принципи, на основі яких здійснюють свою діяльність посередники

Принципи, на основі яких здійснюють свою діяльність посередники.

 

 В умовах ринкових відносин посередники-це суб’єкти незалежного і специфічного бізнесу, які здійснюють свою діяльність на основі таких принципів:

  • рівноправність сторін, тобто партнерські взаємовідносини посередника з виробниками і споживачами продукції,що передбачає альтернативни вибору конттрагентів господарських зв’язків, однакову відповідільність за порушення умов договорів;
  • підприємливість, що означає господарську кмітливість, заінтересованість в реалізації резервів, винахідливість у вирішенні конкретних завдань;
  • оперативність, що передбачає мобільність, динамічність, і своєчасність виконання завдань постачально-збутової діяльності;
  • обслуговуваання контрагентів, тобто діяльність, яка випливає з їхніх потреб, надання їм комплексу послуг;
  • економічна заінтересованість суб’єктів господарювання в організації опосередкованих каналів розподілу;
  • комерційні засади діяльності, тобто ділова активність, виходячи зпотреби отримання посередником достатнього прибутку;
  • договірні засади взаємовідносин із контрагентами.

 

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні