Принципи побудови патопсихологічного обстеження

Принципи побудови патопсихологічного обстеження

 

План

 1. Патопсихологічний експеримент.
 2. Бесіда патопсихолога з хворим та спостереження за його поведінкою.
 3. Схема патопсихологічного дослідження порушень психічної діяльності дитини молодшого і середнього шкільного віку

 

1. Патопсихологічний експеримент 

Патопсихологічне обстеження включає в себе ряд компонентів

 1. Аналіз історії хвороби
 2. Бесіда з хворим
 3. Спостереження
 4. Дослідження з допомогою різних методик
 5. Експеримент та співставлення експериментальних даних з анамнестичними даними.

При проведенні патопсихологічного експерименту відбувається вивчення порушень психічних процесів і особистості в спеціальних створених умовах, які забезпечують максимальний прояв порушень. Патопсихологічний експеримент здійснюється за допомогою конкретних прийомів вивчення психічних функцій – експериментальних методик. Ці  методики апробовані практикою і довгі роки застосовуються в клініці. Найкращий та найповніший опис цих методик зробили Рубінштейн, Зейгарник, Полякова.

Правила проведення патопсихологічного експерименту

 1. експериментатор повинен моделювати психічну діяльність людини в  праці, навчанні, спілкуванні
 2. в експерименті необхідно виявити структуру не лише порушених, але і  залишених збережених форм психічної діяльності
 3. побудова експериментальних прийомів повинна враховувати можливості пошуку рішень самим хворим, а також дозволяти патопсихологу приймати участь  у діяльності хворого для того, щоб знати, як хворий  сприймає допомогу експериментатора і чи може він цією допомогою скористатися
 4. експериментально – психологічні прийоми слід направити на розкриття якісних характеристик психічного захворювання
 5. результати експериментального дослідження точно фіксуються
 6. програма дослідження хворого не може бути стандартною, бо залежить від клінічної задачі  і особливостей хворого.

Особливо уважно слід відноситися до вибору методик при патопсихологічному дослідженні дітей. В цьому випадку методика визначається віком дитини, рівнем її інтелектуального розвитку, наявністю чи відсутністю мови, рухових чи сенсорних порушень.   Багато методик мають відмінності для різних вікових груп, деякі з них адаптовані для дітей з порушенням діяльності аналізаторів. Патопсихолог зобов’язаний володіти експериментально – психологічними методиками, бо саме вони є основними засобами вивчення порушень психічної діяльності.

 

2

Бесіда патопсихолога з хворим та спостереження за його поведінкою

Бесіда передує експерименту і складається з двох частин:

 1. спілкування психолога і піддослідного чи хворого проводиться поза експериментом, тобто до і після експериментальної роботи. В бесіді психолог повинен уникати обговорень з хворим його хворобливих переживань чи галюцинацій, або хоча б не робити цього за своєю ініціативою. Це має запитати лікар. Психолог в своїй бесіді повинен враховувати відношення хворого до ситуації експерименту і до самого експериментатора.
 2. бесіда проходить безпосередньо під час експерименту. Патопсихолог при цьому допомагає хворому під час виконання експериментального завдання.

Види допомоги при проведенні бесіди

 • Просте перепитування (наприклад, психолог просить повторити те чи інше слово, оскільки це зосереджує увагу хворого до зробленого чи вимовленного).
 • Стимуляція подальших дій (наприклад, словами «добре», «далі».
 • Запитання про те, чому піддослідний зробив ту чи іншу дію. Ці питання допомагають йому зосередити власні думки.
 • Підказка, порада діяти тим чи іншим чином.
 • Демонстрація дій і прохання самостійно повторити цю дію.

При описі окремих методик зазвичай вказують, які види допомоги  вданому випадку можливі.

Загальні правила, якими потрібно користуватися патопсихологу при виборі допомоги

 1. перевірити, чи не будуть корисні, ефективніші більш легкі види допомоги, а вже потім перейти до демонстрації експерименту
 2. експериментатору не слід бути досить активним і багатослівним
 3. кожен акт допомоги, так як і відповідні дії хворого на її повинні бути записані в протоколі.

В ситуацію експерименту та бесіди

1 2 3