Принципи проектування програм

якому група операторів може виконуватися знову, якщо справедлива задана умова.  

В теорії програмування доведено теорему про те, що програма для розв’язку будь-якої логічної задачі може бути складена лише із зазначених вище базових структур. Щоправда, це доведення стосується лише так званих простих програм, тобто таких, які  мають лише по одному входу та виходу, не містять нескінченних циклів і недосяжних фрагментів. В цьому розумінні кожна базова структура є простою програмою, а отже, кожна група операторів, позначених на блок-схемах прямокутником, може, у свою чергу, включати будь-яку з базових структур.

Слід зауважити, що насправді до трьох основних структур слід додати допоміжні: неповну альтернативу, виклик процедури (особливо важливим це стає у випадку рекурсивної процедури), багатогілкове розгалуження.

3. Практичні правила проектування програм.  

При створенні проекту програми будемо користуватись наступними правилами.

 Чітке визначення поставленої задачі (ще до етапа програмування).

Немає нічого гіршого, ніж неповне або неправильне визначення вимог до програмного забезпечення. Якщо замовник не може визначити свої вимоги або якщо програміст не може зрозуміти вимоги замовника, то розробка проекта приречена на невдачу

При визначенні задачі слід добиватися точності.

 Вибір алгоритму.

 Правило: не починайте програмувати перший-ліпший алгоритм, який спав вам на думку. Перегляньте декілька варіантів і оберіть найкращий.

Хороший алгоритм — це необхідна, але не достатня умова хорошої програми.

Приклад демонструє істотно різну кількість перевірок в алгоритмах, які перевіряють, чи є  n  простим числом: 

Перевіряємо:

n=10

n=100

n=1000

2, 3, 4, 5, …, n

(всі числа до n)

8

98

998

2, 3, 5, 7, …, n

(всі непарні числа до n)

 

5

 

50

 

500

2, 3, 5, …, [√n]

(всі непарні числа до [√n])

 

2

 

5

 

16

 

Існує досить багато літератури, присвяченої розробці класичних алгоритмів (наприклад, Д. Кнут, Мистецтво програмування).

 Вибір мови програмування.

Якщо мова програмування не нав’язана замовником і існує можливість її вибору, слід мати на увазі, що всі існуючі мови програмування можна розділити на наступні групи:

- універсальні мови програмування високого рівня;

- спеціалізовані мови розробника програмного забезпечення;

- спеціалізовані мови користувача;

- мови низького (системного) рівня.

Серед універсальних мов високого рівня безперечним лідером є мова С (разом з С++). До безумовних переваг останніх належать: наявність операторів, що забезпечують базові програмні елементи; можливість програмування на низькому рівні з доступом до адрес оперативної пам’яті; великі бібліотеки службових підпрограм та класів. Ці обставини зробили мови С та С++ основними мовами розробки операційних

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні