Принципи проектування програм

style="text-align: одночасно по всіх показниках. Тому слід визначити головну мету проекту. Можливі варіанти:

1) високий рівень надійності;

2) певний обмежений термін виконання;

3) мінімізація часу або вартості;

4) зручність і простота використання;

5) ефективність (по об’єму пам’яті  або швидкодії);

6) відкритість розробки (можливість введення модифікацій);

7) зменшення складності (принцип KISS – keep it simple, stupid!(англ.) – зроби це простіше, дурнику!)

і так далі.

Мету проекту слід встановлювати заздалегідь і точно.

Забезпечення правильності програми.

Сформульовані вище вимоги є практично вимогами до якості програми. Для забезпечення останнього використовуються в основному 2 підходи:

1) ретельне тестування (повноти тестування практично неможливо досягти в загальному випадку);

2) створення проекту, в якому помилки одразу зведені до мінімуму (використовується метод захисного програмування – див. розділ 8.1.1).

Документування.

Незалежно від того, наскільки добре складена програма, вона буде працювати лише у тому випадку, коли для її використання існують відповідні вказівки. Документування повинно виконуватися одночасно з розробкою програми, починаючи з етапа постановки задачі.

Погано документовану програму треба досліджувати групою, яка складається з лікаря, детектива і археолога. Детектив з’єднує неповну документацію, лікар ставить діагноз, а археолог вивчає історичні документи у вигляді старих роздруковок.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Н. Вирт. Систематическое программирование. – М.: Мир, 1977. – 183 с.
  2. Ален И. Голуб. С и С++.  Правила программирования. – М.: БИНОМ, 1996.  – 272 с.
  3. У. Дал, Э. Дейкстра, К. Хоор. Структурное программирование. – М.: Мир, 1973. – 247 с.
  4. Э. Дейкстра. Дисциплина программирования. – М.: Мир, 1978. – 275 с.
  5. Д. Ван Тассел. Стиль, разработка, эффективность, отладка и испытание программ. – М.: Мир, 1985. – 332 с.
  6. М. Зелковиц, А. Шоу, Дж. Гэннон. Принципы разработки программного обеспечения. – М.: Мир, 1982. – 368 с.
  7. Г. С. Иванова. Основы программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 416 с.
  8. Г. С. Иванова. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с. 

 

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні