Про виплату винагороди авторам аудіовізуальних творів

5,5; автору музичного твору, спеціально створеного для цього фільму, — 3,5; головному оператору — 3,5; художнику-постановнику (головному художнику) — 2,5; авторам інших творів, що увійшли складовою частиною до фільму, — 0,5.

В Україні теж було розроблено проект відповідної Постанови Кабінету Міністрів України, який так і залишився проектом. Натомість передано на розгляд Верховної Ради України проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію", в якому пропонується частину другу статті 16 Закону України "Про кінематографію" викласти в наступній редакції: "Майнові права автора на фільм, права власності на вихідні матеріали фільму та фільмокопії, створені за кошти державного бюджету, незалежно від часу створення і місцезнаходження (підкреслення наше — В.Д.) належать державі в особі центрального органу виконавчої влади у галузі кінематографії" [14]. Одну юридичну особу (кіностудія) пропонується замінити іншою юридичною особою ("держава в особі центрального органу виконавчої влади у галузі кінематографії"), а про виплату винагороди авторам фільмів немає навіть згадки.

 

Література:

 1. Авторське право: Зб. офіц. матеріалів. - К.: Політвидав України, 1981. —С.20,24.
 2. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Т.2: Авторське право і суміжні права. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999.  С.194—195.
 3. Закон України "Про авторське право і суміжні права": Офіц. видання. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002 р. — С.22—23.
 4. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Т.1: Право інтелектуальної власності. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. — С.118.
 5. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Т.2. Право інтелектуальної власності. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. — С.205.
 6. Закон України "Про внесення змін до Закону України Про авторське право і суміжні права": від 11.07.01 ВВР, 2001р. № 43..
 7. Кіновиробництво в Україні: 90-ті роки: Зб. наукових праць. — КДІТМ, 1996. — С.44.
 8. Авторське право: Нормативные акты. Национальное законодательство и международные конвенции. — М.: Элит-Клуб; Юрид. книга, 1998. — С.40.
 9. Резолюції, прийняті на конференції в Будапешті, вміщено у виданні: Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах. — Книга 1. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. — С.326-327.
 10. У автора статті зберігається копія листа Ж. Корреа до Держкіно РФ від 15 листопада 1995 р.
 11. Матеріал Програми ТасІS "Інтелектуальна власність": "Глава І. Общие положения". — С.16.
 12. Сектор реєстрації проектів Верховної Ради України, № 1142 від 03.06.2002.

 

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні