Проблема маніпуляції масовою свідомістю

План

Вступ

  1. Поняття «маніпуляції свідомістю».
  2. Технології масового маніпулювання.
  3. Прийоми маніпуляції свідомістю через ЗМІ.

Список використаної літератури

 

Вступ

«Ніхто не говорить, що думати заборонено або власні думки небажані. Але бажані думки виробляються у таких масштабах, що власне мислення тоне в їх масі, а ці бажані думки так тонко вводяться в свідомість, що люди приймають це чуже мислення за результат роботи власної думки і найвищою мірою приватне ідейне надбання ». (Йоганнес Бехер)

Коли поважаюча себе людина чує про маніпуляцію свідомістю, вона думає, що це її не стосується і вона не піддасться такому впливу. У повсякденному житті практично не звертається увага на взаємовплив речей. Маніпуляція проникає у кожен будинок і від неї людина не може сховатися, але вона може вивчити її інструменти та прийоми.

Який же вид впливу на поведінку індивіда є маніпуляцією? С. Г. Кара-Мурза вважає, що маніпуляцією позначається той вплив, який спонукає індивіда зробити такі вчинки, що він опиняється в програші. Корінь слова "маніпуляція"- латинське слово manus - рука (maniрulus - пригорща, жменя, від manus і рle - наповнювати). У словниках європейських мов слово тлумачиться як поводження з об'єктами з певними намірами, цілями. Звідси походить і сучасне переносне значення слова - спритне поводження з людьми як з об'єктами, речами.

 

1.      Поняття «маніпуляції свідомістю»

Оксфордський словник англійської мови трактує термін «маніпуляція» як «акт впливу на людей або управління ними зі спритністю, особливо із зневажливим підтекстом, як приховане управління або обробка». Мішенню дій маніпулятора є дух, психічні структури людської особистості.

У книзі "Маніпульованої людини" (1964) Герберта Франке дається таке визначення: «Під маніпулюванням в більшості випадків слід розуміти психічний вплив, який виробляється таємно, а отже, і на шкоду тим особам, на яких він спрямований. Найпростішим прикладом цього може бути реклама ».

Г. Шіллер стверджує, що для досягнення успіху маніпуляція повинна залишатися непомітною. «Успіх маніпуляції гарантований, коли маніпульований вірить, що все, що відбувається природно і неминуче. Тобто, для маніпуляції потрібна фальшива дійсність, в якій її присутність не буде відчуватися ». Ще важлива, хоча і не настільки очевидна ознака, яку він виділяє, це те, що до людей, свідомістю яких маніпулюють, ставляться не як до особистостей, а як до об'єктів, особливого роду речей. Але все ж, на його думку, маніпуляція - це частина технології влади, а не вплив на поведінку друга чи партнера.

Є. Л. Доценко в книзі «Психологія маніпуляції» розглядає таку особливість маніпуляції як психічний вплив: «Маніпуляція не тільки спонукає людину, що знаходиться під таким впливом, робити те, чого бажають інші, вона змушує людину хотіти це зробити».

Маніпуляція - це не насильство, а спокуса. Перша й головна умова успішної маніпуляції полягає у тому, що в переважній більшості випадків значна частина громадян не бажає витрачати душевних і розумових сил, часу на те, щоб засумніватися в отриманих повідомленнях.

Той, хто хоче побудувати захист проти спроб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні