Проблема медичного дискурсу в українському та зарубіжному мовознавстві

були операції? У Вас були вагітності? У Вас були викидні? У Вас були аборти? У Вас бувають кровотечі? У тебе вже є місячні? У тебе бувають запаморочення? У Вас були ускладнення під час пологів? Простий дієслівний присудок у таких реченнях може позначати певний стан, відчуття пацієнта: Суглоби у Вас болять? Серце Вас турбує? Ці пухирці у тебе сверблять? Рана вже затяглася? Простий дієслівний присудок може позначати також різноманітні параметри стану пацієнта: Набряки у Вас збільшились? Під вечір температура підвищується? Артеріальний тиск у Вас знизився? При натисканні біль посилюється? Шум у вухах послаблюється? Набряки зменшуються? Запит інформації в загальнопитальних реченнях може стосуватися певних ознак симптому чи захворювання, у такому разі присудок є складеним іменним з іменною частиною, вираженою ад'єктивом, переважно прикметником: Болі у Вас періодичні? Пологи у Вас були стрімкі? Аденоїди у Вас видалені? Уживання лікарем здебільшого речень двоскладної будови відображають його прагнення до адресного спрямування своїх запитань (про це свідчить наявний у них підмет, виражений займенником Ви / ти), та увагу до відчуттів і фізичного стану пацієнта, на що, зокрема, вказує вживаний у таких реченнях присудок у формі дієслів буттєвої семантики.

Загальнопитальні речення за структурою граматичної основи можуть бути й односкладними: Вам робили щеплення від кору та краснухи? З правого боку Вас нічого не турбує? Частіше вживаними з-поміж них є неозначено-особові речення з головним членом, вираженим дієсловом у формі минулого часу множини: Вам робили новокаїнову блокаду? Вам видалили маткові труби? У тебе брали мазок на піхвову мікрофлору? Трапляються односкладні безособові загальнопитальні речення, у яких головний член може бути виражений безособовим дієсловом: Вас лихоманить? У Вас болить у правому підребер'ї? Також зафіксовано односкладні безособові загальнопитальні речення з дієслівною зв'язкою у безособовій формі та предикативом: Вам стає гірше після інсуліну? У досліджуваному матеріалі наявні й односкладні безособові загальнопитальні речення із заперечним словом немає: У Вас немає відчуття печії? У Вас немає висипів? Переважання неозначено-особових речень ми пояснюємо тим, що на цьому етапі спілкування пацієнт розказує про симптоми, які викликають у нього фізичний дискомфорт, і для лікаря важливим є дізнатися про причини захворювання та попереднє лікування. Цьому сприяє форма дієслова минулого часу як основна форма присудка неозначено-особових речень.

Загальнопитальні речення, зафіксовані в репліках лікаря, можуть бути проаналізовані з боку особливостей їхнього утворення, яке корелює з функціонально-семантичними характеристиками речень. На жаль, обсяг статті не дає можливості детально описати цей процес. Зазначимо лише, що більшість простих загальнопитальних речень побудовано на основі непитальних (розповідних) речень внаслідок зміни їх інтонації, пор.: /. Ви контролюєте артеріальний тиск. - Ви контролюєте артеріальний тиск? 2. Ваш зуб реагує на холодне або гаряче. - Ваш зуб реагує на холодне або гаряче? Трансформація непитальних речень у питальні може відбуватися ще й унаслідок зміни інтонації та введення модальних часток, зокрема часток чи, хіба, невже: Чи були у Вас операції, пологи? Хіба у Вас ще є місячні? Невже Ви читаєте без окулярів? Слід відзначити перевагу загальнопитальних речень без часток над реченнями, які містять частки. Більш активне вживання речень без часток можна пояснити тим, що будь-яка частка містить елемент суб'єктивно-модального значення та емотивних конотацій, що не завжди є доцільним

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні