Проблема медичного дискурсу в українському та зарубіжному мовознавстві

вживаними є також безособові частковопитальні речення з дієслівною зв'язкою у безособовій формі та предикативом: Коли Вам стало краще? У досліджуваному матеріалі наявні й односкладні безособові загальнопитальні речення із заперечним словом немає: Як давно у Вас немає місячних?

З-поміж частковопитальних речень зафіксовано невелику кількість односкладних конструкцій. Це можуть бути односкладні безособові речення з головним членом, вираженим дієсловом у безособовому значенні, тобто у формі теперішнього часу третьої особи однини або у формі минулого часу середнього роду однини: 3 якого часу у Вас темніє в очах? Де дужче заболіло? У таких реченнях можливі як прості дієслівні, так і складені дієслівні присудки: 3 якого часу в лівому оці затуманилось? Як давно Вам погіршало? Коли почало, як Ви кажете, «стріляти» в поясницю? Де почало боліти спершу — зліва чи справа?

У частковопитальних реченнях наявні практично всі можливі питальні слова, морфологічно — прислівники та питальні займенники, однак частотність їх уживання різна. Найбільш уживаними є питальні займенники який, що, скільки, чим: Який у Вас біль: періодичний чи постійний? Скільки часу Ви чуєте перебої в серці? Що Ви зараз відчуваєте? Чим Ви раніше хворіли? Часто лікарі вживають у ролі питальних слів прислівники коли, де, як довго: Коли посилюється біль? Де Ви відчуваєте біль? Як довго триває напад? Рідше вживають питальні займенники хто, наскільки: Хто у Вашій сім "І хворів на туберкульоз легенів? Наскільки сильним буває біль? Також зрідка трапляються прислівники і прислівникові сполуки як, чому, навіщо, з якої причини, з якою метою, яким чином, якою мірою: А як саме Вас турбує серце? Чому Ви припускаєте, що це болі в печінці? Навіщо Ви так нервуєтесь? А з якої причини Ви звертались до невропатолога? Яким чином Ви розробляли травмовану руку? Якою мірою Ви відчуваєте полегшення після вживання інтомітоцину? Обмеження у вживанні тих чи інших питальних слів зумовлене рівнем актуальності для лікаря інформації про відповідні параметри стану пацієнта. Зазвичай лікареві насамперед необхідно знати предмет його скарг, характер вияву симптомів, часові характеристики, локалізацію, рівень їх інтенсивності, хронологічні та предметно-кількісні дані анамнезу. Потреба саме в такій інформації у процесі реалізації з'ясувально-констатаційної стратегії спричиняє частотність уживання відповідних питальних слів. Менш актуальними є відомості аналітичного характеру, спрямовані на розуміння причини, мети певних дій пацієнта, оскільки прешочергово лікар прагне виявити об'єктивні показники, на підставі яких він здійснює аналіз стану пацієнта. Саме тому питальні слова подібного змісту вживають значно рідше.

Спостерігаємо також певні особливості вживання питальних слів у частковопитальних двоскладних та односкладних реченнях, яке корелює з різними типами присудків. У двоскладних реченнях з простим дієслівним присудком можливе вживання всіх згаданих питальних слів: Який Ви вживаєте інсулін? Коли відчуваєте запаморочення? Що Вас турбує? А чим Ви хворіли раніше? Де з'являється свербіж:? Скільки вже років Ви спостерігаєте такі зміни в нирках? Як давно виникло це почервоніння? У кого з рідних було таке захворювання? А як Ви захворіли: раптово чи поступово? З якою метою Ви робили останній аналіз крові? Наскільки чітко Ви бачите третій рядок? Чому Ви не хочете проконсультуватись у нашого психіатра? Навіщо Ви вживали церукал? З якої причини Ви відмовляєтесь від щеплення! Звертає на себе увагу те, що в

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні