Проблема медичного дискурсу в українському та зарубіжному мовознавстві

— Випуск 321 — 322. Слов'янська філологія. — Чернівці: Вид-во «Рута» Чернівецького університету, 2007. - С. 222 - 228.Литвиненко, Місник 2001: Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Медичний термін у лінгвістичному аспекті. — К.: Вид-во НМУ ім. О.О.Богомольця, 2001. - С. 26.Мишланова 2000: Мишланова С.Л. Метафора в медицинском дискурсе. — Пермь: Изд-во ПГУ, 2002. — 160с.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні