Проблема політичних конфліктів

План

Вступ.  

Поняття конфлікту.  

Типи політичних конфліктів.  

Типологія політичних конфліктів.

Функції політичних конфліктів.  

Методи вирішення політичних конфліктів.  

Стилі поведінки у конфліктній ситуації. Шляхи і способи розв’язанняполітичних конфліктів.  

Сутність політичного конфлікту.  

Моделі кризового розвитку політичних конфліктів.  

Моделі кризового розвитку політичних конфліктів.  

Висновок.  


Вступ

Історія суспільства є безперервним змаганням одних людей з іншими, одних груп з іншими за задоволенняевних інтересів

Ще Т. Гоббс зауважував, що людина від природи є егоїстичною, через що й задовольняє потреби у боротьбі із собі подібними, а людство приречене на війну всіх проти всіх.

Вивчення конфліктів є одним із головних завдань політології, оскільки сучасна епоха розглядається багатьма політологами як період загострення (з тенденцією до наростання) конфліктів, а управління ними – як одна з найважливіших умов підтримки соціально-політичної стабільності всередині країни та на міжнародній арені.

 А оскільки поняття політика і конфлікт завжди йшли та йдуть нерозривно, на протязі всієї історії людства, то конфлікт справді виступає фундаментальним аспектом політичного процесу, будучи вихідною формою або оболонкою існування або взаємодії різноманітних інтересів і переконань у політиці. Виникає конфлікт всередині політичних спільностей або між ними набираючи різноманітні конкретні форми. Розбіжність інтересів соціальних спільностей, що вимагають реалізації їх соціальними спільностями цілеспрямованими, організованими зусиллями, і лежать в основі будь-якого політичного конфлікту.


Поняття конфлікту

 Поняття політика і конфлікт завжди йшли та йдуть нерозривно, на протязі всієї історії людства, конфлікт справді виступає фундаментальним аспектом політичного процесу, будучи вихідною формою або оболонкою існування або взаємодії різноманітних інтересів і переконань у політиці. Виникає конфлікт всередині політичних спільностей або між ними набираючи різноманітні конкретні форми. Розбіжність інтересів соціальних спільностей, що вимагають реалізації їх соціальними спільностями цілеспрямованими, організованими зусиллями, і лежать в основі будь-якого політичного конфлікту. Конфлікт – зіткнення двох або більше різноспрямованих сил з метою реалізації їх інтересів в умовах протидії. Суб´ктами конфліктів виступають: індивіди, малі й великі спільності, групи, що формально організувалися в соціальні (політичні, економічні структури) об´єднання, які виникли на неформальній основі, у вигладі політизованих соціальних рухів, економічних та політичних груп тиску, кримінальних груп, що усвідомлюють і переслідують певну мету.

Конфлікт політичний – становище політичних відносин, в якому їх учасники ведуть боротьбу за цінності та певний статус, владу й ресурси, боротьбу, в якій метою супротивників стає нейтралізація, нанесення збитків або знищення суперника. Суть конфлікту в невідповідності між тим, що є, і тим, що повинно бути, за представлення втягнутих у конфлікт соціальних спільностей та індивідів, що суб´єктивно сприймають своє місце у суспільстві та своє ставлення до інших людей та інститутів – політичних і соціальних. Основоположниками теорії політичного конфлікту багато політологів та соціологів вважають Карла Маркса і Алексіса Токвіля, які відзначали неминучість солідарності всередині соціальних асоціацій, союзів і конфліктів між ними, але, за Марксом, такі соціальні асоціації, союзи –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні