Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

План

Вступ

Розділ 1. Поняття про здібності.

 1. 1 Здатності як можливість.

 1. 2 Обдарованість і здібності.

 1. 3 Здібності й інтереси.

 1. 4 Загальні і спеціальні здібності.

 1. 5 Здібності і типологія людей.

Розділ 2. Інтелект і здібності як індивідуально-психологічні особливості людини.

 2. 1 Психіка людини і її можливості.

 2. 2 Здатності як уроджені можливості.

 2. 3 Динаміка здібностей

 2. 4 Інтелектуальна активність

Розділ 3. Якісна і кількісна характеристика здібностей.

Висновок.

Список використаної літератури.


Вступ 

Так що ж представляють із себе здатності взагалі? Вивчивши масу видань присвячених даній проблемі, можна зробити 3 формулювання, що пояснюють і розшифровують поняття “здатності”. Це:

  По-перше, під здібностями розуміються індивідуально-психологічні

особливості, що відрізняють однієї людини від іншого; ніхто не стане говорити про здібності, там де справа йде про властивості, у відношенні яких усі люди рівні. У такому змісті слово здатність уживалося основоположниками марксизму-ленінізму, коли вони говорили: "Від кожного по здібностях. . . "

  По-друге, здібностями називають не усякі взагалі індивідуальні особливості, а лише такі, котрі мають відношення до успішності виконання якої-небудь чи діяльності багатьох діяльностей. Такі властивості, як наприклад, запальність, млявість, повільність, що безсумнівно є індивідуальними особливостями деяких людей, звичайно не називаються здібностями, тому що не розглядаються як умови успішності виконання яких-небудь діяльностей.

  По-третє, поняття "здатність" не зводиться до тих знанням, чи навичкам

умінням, що уже вироблені в даної людини. Нерідко буває, що педагог не вдоволений роботою учня, хоча цей останній виявляє знання не менші, чим деякі з його товаришів, успіхи якого радують того ж самого педагога. Своє невдоволення педагог мотивує тим, що цей учень працює недостатньо; при гарній роботі учень, "приймаючи до уваги його здатності", міг би мати набагато більше знань.

  Коли висувають молодої людини на яку-небудь організаційну роботу

 і мотивують це висування "гарними організаційними здібностями", те,

 звичайно не думають при цьому, що володіти "організаційними здібностями"

 - значить володіти "організаційними навичками й уміннями". Справа обстоїть як

 раз навпаки: мотивуючи висування молодого і поки ще недосвідченого працівника його "організаційними здібностями", припускають, що, він, може

 бути, і не має ще необхідних навичок і умінь, але, завдяки своїм здібностям він зможе швидко й успішно придбати ці уміння і навички.

  Вищенаведені приклади показують, що в житті під здібностями звичайно

 мають через такі індивідуальні особливості, що не зводяться до наявних навичок, чи умінням знанням, але які можуть пояснювати легкість і

 швидкість придбання цих знань і навичок. Далі у своїй роботі я постараюся проаналізувати все зв'язане зі здібностями, з їхніми проявами, із причинами що обумовлюють чи пояснюють їхню появу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні