Проблема захисту інформації

багато в чому спирається на заходи самозахисту.

2. Поняття про комп’ютерні віруси

Комп'ютерний вірус це програмний код, вбудований в Іншу програму чи документ або в певну ділянку носія даних і призначе­ний для виконання несанкціонованих дій на несучому комп'ютері.

ОЗНАКИ ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСОМ

1

Збільшення розміру пам'яті

2

Уповільнення роботи комп'ютера

3

Затримки при виконанні програм          

4

Незрозумілі зміни в файлах

5

Зміна дати модифікації файлів без причини

6

Незрозумілі помилки Write-protection

7

Помилки при інсталяції і запуску WINDOWS

8

Відключення 32-розрядного допуску до диску

9

Неспроможність зберігати документи Word в інші каталоги, крім MPLATE

10

Погана робота дисків

      Ранні ознаки зараження дуже тяжко виявити, але коли вірус переходить в активну фазу, тоді легко помітити такі зміни :

 1

Зникнення файлів

 2

Форматування HDD,

 3

Неспроможність завантажити комп'ютер

 4

Неспроможність завантажити файли

 5

Незрозумілі системні повідомлення, музикальні ефекти і т. д.

 

 Способи захисту інформації можна поділити на спо­соби її захисту від пошкоджень і способи захисту ін­формації від несанкціонованого доступу.

3. Захист інформації від пошкоджень

Захистити інформацію від пошкоджень можна за до­помогою антивірусних програм, резервуванням інфор­мації, технічними й адміністративними заходами.

Антивірусні програми. Ці програми призначені для захисту від спеціально створених програм пошкоджен-

ня інформації —вірусів. Останні розрізняються за та­кими ознаками.

Середовище перебування. Тут віруси поділяються на:

  • файлові — ті, що додаються до файлів з розширенням ехе, com. Файлові віруси приєднуються до файлів, як правило, вбудовуючи до них свій код
    Якщо запустити заражений файл на виконання, вірус потрапляє до оперативної пам'яті комп'ютера і починає заражати інші файли, псувати програ­ми та дані, спотворювати результати роботи програм.
  • завантажувальні — ті, що додаються до boot-сек­тора. Від програмних вірусів завантажувальні віруси відрізня­ються методом поширення. Вони вражають не окремі файли, а окремі системні ділян­ки магнітних носіїв (гнучких та жорстких дисків). Крім того, на ввімкненому комп'ю­тері вони можуть тимчасово міститися в оперативній пам'яті.

Звичайно зараження відбувається під час спроби завантажити комп'ютер з магнітно­го носія, системна ділянка якого містить завантажувальний вірус. Так, наприклад, коли завантажують комп'ютер з гнучкого диска, спочатку відбувається проникнення вірусу в оперативну пам'ять, а потім у за­вантажувальні сектори жорстких дисків. Далі цей комп'ютер сам стає джерелом за­вантажувального вірусу, який автоматично переноситься в системні ділянки всіх жорстких дисків, які записують на цьому комп'ютері.

  • мережні — ті, що поширюються по комп'ютерній мережі;
  • макровіруси — ті, що заражають файли Microsoft Office. Вони пошкоджують копію шаблону Nor-mal. dot, який завантажується в оперативну пам'ять комп'ютера під час роботи і внаслідок чого всі файли, з якими проводиться робота, стають ураже­ними.
  • програмні віруси — це блоки   програмного   коду,   цілеспрямовано

впроваджені всередину інших прикладних програм. Під час запуску програми, що має вірус, відбувається запуск імплантованого в неї вірусного коду. Робота цього коду спри­чиняє приховані від користувача зміни фай­лової структури жорстких дисків і/або змісту інших програм. Так, наприклад, вірусний код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні