Проблеми ринку інтелектуальної власності в Україні

договорів, зокрема, Угоди TRIPS.

Слід також зазначити, що з 2004 року вступає в дію новий Цивільний кодекс України, в четвертій книзі якого чітко визначено поняття інтелектуальної власності і власності на торговельну марку зокрема. Цим питанням присвячено такі глави кодексу:

 • Глава 35. Загальні положення про право інтелектуальної власності.
 • Глава 36. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право).
 • Глава 37. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права).
 • Глава 38. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.
 • Глава 39. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
 • Глава 40. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.
 • Глава 41. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.
 • Глава 42. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.
 • Глава 44
  Право інтелектуальної власності на торговельну марку.
 • Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
 • Глава 46. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.  

Таким чином, згідно нового Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, якi придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи.

Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видач i свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів i послуг, якщо інше не встановлено законом.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

 1. право на використання торговельної марки;
 2. виключне право дозволяти використання торговельної марки;
 3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
 4. iншi майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв'язку з перетворенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні