Проблеми ринку інтелектуальної власності в Україні

зловживання. Наприклад, запобіжним заходом  може стати арешт товару на границі, у зв'язку з чим експортер понесе істотні збитки. Тому потрібна серйозна робота над підзаконними актами. Хоча, відзначимо, що за невиконання постанови про вживання заходів припинення, якщо ці дії не підлягають кримінальної відповідальності, передбачений штраф у розмірі одного н.м.д.г.  

Однієї з істотних перемог закону його автори вважають закріплення в документі поняття "добре відомий товарний знак". Відповідні зміни внесені в Закон "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Визначено, що такий знак охороняється на рівні зі знаками, зареєстрованими в Україні, і не вимагає обов'язкової реєстрації. Більш того, добре відомий знак не може бути зареєстрований без згоди його власника для будь-якої продукції незалежно від товарних позицій власника бренда (наприклад, не можна зареєструвати ТЗ Соса-Соla для виготовлення носків, хоча відома компанія цим виробництвом не займається). Рішення про визнання знака добре відомим приймає Апеляційна палата в складі Держдепартаменту інтелектуальної  власності чи суд.

Також заборонена реєстрація товарного знаку, схожого чи подібного зареєстрованому раніш у тій же групі товару, наприклад, виготовлення спортивного одягу під маркою Abіbas буде вважатися порушенням.

Список використаної літератури 

  1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
  2. Закон України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про правову охорону інтелектуальної власності" № 850-15 від 22 травня 2003 року
  3. Власова Г. Особливості охорони і використання загальновідомих знаків // Юридичний вісник, № 8, 2003, с 17-19
  4. Гонгало П. Проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні // Економіст, №5, 2005, с.12-14
  5. Гуцалюк Н. Товарний знак – фірмовий знак якості ! // Юридичний вісник, № 3, 2007, с.5-6
  6. Харук С. Торговий знак як об’єкт інтелектуальної власності // Галицькі контракти від 12.05.2006р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні