Професійна етика перукаря

Професія перукаря передбачає дотримання певних етичних норм при спілкуванні з клієнтами під час виконання професійних обов'язків і дотримання правил культури обслуговування.

Етика й етикет у перукарській справі зобов'язують працівників бути ввічливими й уважними до будь-якого клієнта, готовими нада­ти послуги, максимально використовуючи професійні знання, вміння і навички.

Справжній перукар — особистість, наділена особливими мораль­ними якостями. Для нього важливою є якість обслуговування, тому основний зміст роботи не може зводитися тільки до заробітку. Справжнього перукаря характеризують естетичність, ввічливість, шанобливість, терплячість, здатність до компромісів, позитивне ставлення до клієнта і своїх обов'язків, самоконтроль, дисципліно­ваність, охайність.

Перукарська справа - це бізнес, де є правило: «Від того, як кожний працівник ставиться до людей, з якими він має справу, залежатиме імідж установи. Думка клієнта або партнера по бізнесу про окремого працівника може стати думкою про фірму взагалі»1. Починаючи спілкування з новими для себе людьми, спостережли­вий перукар з добре розвиненою інтуїцією може здогадатися про те, яке враження він справляє на клієнта.

Переважна більшість людей після першого знайомства складає образ партнера за його зовнішнім виглядом. Гарний та охайний одяг перукаря підкреслює повагу до клієнта. Уявлення перукаря про клієнта і клієнта про перукаря складаються не лише за зовнішнім виглядом. Важливою ознакою щодо психологічного портрету є мова жестів, вираз обличчя (міміка), виразність рухів (пантоміміка), динамічність та експресивність мови (інтонації, ритм, вібрації голосу), які можуть бути вирішальними щодо уявлень про особистість.

1 Чмуть Т. К. , Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навч

посіб. — К. : Вікар, 2002. - С. 62.

Перша хвилина зустрічі клієнта з перукарем і перукаря з клієнтом є вирішальною у створенні соціального і психологічного портрета, вона визначає характер їх подальших взаємин. Змінити таку думку потім важко. Тому з появою відвідувача важливо дати правильну оцінку його особистості та намірів щодо послуги.

На прийняття рішення про послугу впливають такі фактори:

— настрій клієнта;

— особливості характеру клієнта;

— вартість послуги та її відповідність моді;

— асортимент послуг і матеріалів, які пропонують. Допомагаючи клієнту прийняти рішення про послуги, можна

застосувати метод концентрації уваги (сконцентрувати увагу клієнта на позитивних сторонах моделі), метод компенсації (довести пере­ваги моделі) і метод демонстрації (використовувати альбоми або наочний показ подібної моделі на іншій особі).

Співробітник салону повинен конкретизувати рекомендації і обґрунтувати вартість послуги, відповідність моделі моді, її прак­тичність відповідно до віку й особливостей характеру клієнта.

При неможливості надати послугу в даний момент, можна за­пропонувати інший час. Призначаючи нову зустріч, треба чітко домовитись про дату та годину і з приходом клієнта розпочати роботу точно в призначений час.

Відмова клієнта від послуги може залежати від багатьох при­чин, наприклад, неуважного до нього ставлення, що викликає розчарування і навіть роздратування. Якщо відвідувач відмовився від послуг, не слід виявляти своє невдоволення, щоб не зіпсувати враження. Клієнту слід залишити шанс повернутися до вас ще раз.

Після процесу обслуговування, прощаючись з відвідувачами, важливо наголосити,

1 2 3 4 5