Професійно-етичний кодекс соціального працівника

Професійно-етичний кодекс соціального працівника

 Кодекс (з латин. стовбур, колода, навощені дощечки для письма) – сукупність моральних норм, правил поведінки, необхідних до виконання.

 Етичний кодекс – це стандарт етичних принципів, ідеалів, навиків та практичних вмінь соціальних працівників (ППСР, 2001, № 4, с. 11). Етичний кодекс покликаний давати відчуття спільної ідентичності та наявності загальних цінностей серед професійної групи.

 Етичний кодекс соціальних працівників виступає певною системою контролю, формує основні принципи професійної моралі та вказує на специфіку рис особистості, що роблять її професійно придатною до діяльності в якості соціального працівника, а також висвітлює соціальні функції, які покладені на професію суспільством. Етичний кодекс соціальних працівників приймається асоціацією або союзом професійних соціальних працівників і служить стандартом етичних відношень у професійній діяльності.

 Головна мета етичного кодексу соціального працівника – визначення незаперечних принципів роботи в інтересах клієнта, сприяння втіленню ідеалів гуманізму, моральної та соціальної справедливості у професійній діяльності та суспільстві в цілому.

 Головне завдання – бути еталоном професійної поведінки та діяльності соціального працівника. Поряд з цим етичний кодекс соціальної роботи охороняє репутацію професії, визначаючи чіткі критерії, які можна застосовувати, щоб регулювати поведінку спеціалістів; сприяє компетентній та добросовісній роботі спеціалістів; захищає людей від експлуатації з боку неуважних або некомпетентних практиків.

 Етичні кодекси соціальної роботи виконують наступні функції:

 - забезпечують адекватну професії етичну регламентацію;

 - створюють єдину моральну основу професійної діяльності;

 - служать базовим критерієм для визначення професійної придатності спеціаліста;

 - уніфікують поведінку спеціалістів на основі висунутих до них єдиних етичних вимог;

 - забезпечують спрямованість дій на основі визначеної загальної системи цінностей;

 - забезпечують несуперечливість етичних норм, покладених в основу діяльності;

 - забезпечують етичність поведінки та дій соціальних працівників, їх колективів та соціальних служб;

 - гарантують здійснення прав клієнтів;

 - гарантують можливість здійснення взаємозамінюваності працівників;

 - забезпечують наступність дій як окремих спеціалістів, так і соціальних служб;

 - дають соціальним працівникам певну свободу дій для вирішення поставлених завдань в рамках етичних норм і принципів;

 - сприяють підвищенню рівня моральності - соціальних працівників, їх клієнтів та соціального оточення клієнтів, всього суспільства;

 - обґрунтовують необхідність постійного морального удосконалення спеціалістів;

 - підвищують моральний авторитет соціальної роботи в суспільстві;

 - гарантують етичну чистоту професії як такої.

 Етичний кодекс диктує правила поведінки, з якими представники професії зобов'язані співвідносити свої дії, щоб залишатися гідними членами професійної організації.

 В основі етичного кодексу соціального працівника лежать моральна норма та моральні правила.

 Моральні правила - конкретні вимоги до поведінки та діяльності спеціаліста у процесі його праці найбільш гнучкі та рухомі, вони відображають динаміку розвитку суспільних відносин та системи соціального захисту населення, постійно збагачуються новими вимогами до свого змісту.

 Разом з тим, етичний кодекс соціального працівника відображає певною мірою звичаї та традиції,

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні