Професіоналізми, терміни та номенклатурні назви

style="text-align: хімічну (азот, водень, кисень, іонізація, хімічна реакція, оксиди);

біологічну (рецептор, клітина, тичинка);

медичну (хірургія, ін'єкція, пеніцилін, грип, термометр);

музичну (соло, тріо, квінтет, октава, балалайка);

морську (катер, боцман, кубрик, капітан);

залізничну (купе, експрес, провідник, тамбур, начальник тяги);

спортивну (футбол, тайм, гол, аут, шахи, гросмейстер, шах, ферзевий гамбіт) та ін. 

Номенклатурні назви 

 Номенклатурні назви:

 - „Зачарована Десна”;

- Дід Захарко;

- „Бережиный луг”;

- „Крестьянкие дети”;

- „Дитинство” („Вершники”).

 Термінологія:

 Стилістичне використання, синтаксична одиниця, надфразні

 єдності, компоненти складних утворень, внутрішня будова, зв’язки

 між частинами, симетрія, стилістичний синтаксис, архітектоніка,

 інтонаційне оформлення, займенниковий повтор, обставинні

 словосполучення, семантико-структурна сполука, ланцюговий

 зв’язок, особово-вказівні займенники, авторська розповідь,

 поєднувані речення, панорамність, просторова локалізація,

 однорідна розповідь, однорідні члени речення, лексичний повтор,

 анафора, комунікативна самостійність, інтонаційне оформлення.


Список використаної літератури 

  1. Ботвина Н.В. Ділова українська мова. 3-є вид. – К.: Артек, 2001. – 280с.
  2. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств та громадян. – Донецьк: Сталкер, 1997. – 320с.
  3. Горбул О. та ін. Ділова українська мова. – К., 2000.
  4. Дороніна А. Культура спілкування ділових людей. – К., 1997.
  5. Коваль А. Культура Ділового мовлення. – К., 1982.
  6. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1993.
  7. Плотницька І.М. Ділова українська мова: Навч.посібник. 2- вид. – К., 2000. – 316с.
  8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. 2-е вид. – К.: Вища школа, 2000. – 271с.
1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні