Професії - Квітникар, Перукар, Головний металург, Маляр, Нотаріус

такі повно важення, закон встановлює досить жорсткі вимоги щодо допущення до професії нотаріуса, зазначені, зокрема, в ст. З Закону Україні «Про нотаріат».

1.  Нотаріусом може бути тільки громадянин України, тому втрата особою громадянства України або виїзд за межі Україні на постійне проживання є підставою анулювання свідоцтва пре право на заняття нотаріальною діяльністю.

2.  Нотаріус повинен мати вищу юридичну освіту, тобто закінчити відповідний факультет університету, академії, інституту. В минулому посаду нотаріуса дозволялось обіймати і особам, які не мали вищої юридичної освіти, за певних умов (не менше трьох років роботи за спеціальністю юриста, навчання на останніх кур сах вищого навчального закладу відповідного фаху).

3.  Майбутній нотаріус має пройти обов'язкове стажування протягом шести місяців у державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, який займається приватною нотаріальною діяль ністю, що дозволяє підготувати нові кадри до практичної роботи.

4.  Для визначення рівня професійної підготовки осіб, які ма ють намір займатися нотаріальною діяльністю, наступним етапом є складання кваліфікаційного іспиту.

5.  Після складання іспиту потрібно одержати свідоцтво і право на зайняття нотаріальною діяльністю, яке є підставою і призначення на посаду державного нотаріуса або реєстрації щ ватної нотаріальної діяльності

6.  Особа, яка має намір розпочати нотаріальну діяльність, не повинна мати судимість.  Винесення обвинувального вироку щодо нотаріуса також є підставою для анулювання свідоцтва і право на заняття нотаріальною діяльністю.

7.  Нотаріус не може перебувати в штаті інших держави: приватних та громадських підприємств і організацій, займатися підприємницькою і посередницькою діяльністю, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім передбаченої законом, а також викладацьку і наукову у вільний від роботи час.  Такими чином забезпечується принцип незалежності і неупередженості нотаріуса, усувається можливість впливу інших осіб на виконання нотаріусом своїх прямих обов'язків. Законом передбачені винятки з цього правила (абз. З ст. 4 Закону України «Про нотаріат» які стосуються надання права нотаріусам складати проекти заяв, виготовляти копії документів і виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій та консультації правового характеру. Ці права безпосередньо стосуються компетенції нотаріуса і сприяють законному та об'єктивному вчиненню кожної конкретної нотаріальної дії.

Вже досить довго ведуться дебати щодо пропозицій доволі кардинально змінити положення про вимоги для допуску до професії нотаріуса в Україні, що зумовлено багатьма чинниками. Серед них потреба у більш кваліфікованих спеціалістах, які зможуть ефективно виконувати покладені на нотаріат завдання і функції. Так, пропонується, що нотаріусом може бути громадянин України, який:

—має вищу юридичну освіту і отримав освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра;

—вільно володіє державною мовою;

—має досвід роботи у сфері права не менше п'яти років, із і помічником нотаріуса (стажистом) — не менше двох років.

1 2 3 4 5