Профілактика порушень прав інтелектуальної власності

не завжди супроводжувався дотриманням норм закону щодо добросовісної конкуренції (врізка «Порушення умов конкуренції через недосконалі механізми захисту прав інтелектуальної власності в Україні»).

Стосовно реєстрації знаків іноземними заявниками можна констатувати, з одного боку, стагнацію при використанні національної процедури реєстрації, а з іншого — в цілому позитивну динаміку до 1997р. включно (з подальшим незначним спадом) реєстрації за Мадридською угодою. Певною мірою це відбиває невпевненість іноземних фірм у перспективах прибуткової діяльності в Україні з огляду на обмеженість платоспроможного попиту в країні.

¨ Реєстрація договорів на передачу прав на об'єкти промислової власності вказує на вкрай незначний обсяг таких операцій, особливо за участю державних установ і спільних підприємств. У 2000р. були зареєстровані лише 372 договори (185 — про передачу прав та 182 — ліцензійні договори на використання об'єктів промислової власності), причому переважна частина з них стосувалася знаків для товарів і послуг (233), а стосовно винаходів були укладені 103 договори, промислових зразків — 33, корисних моделей — лише три договори. Слід відзначити, що галузева структура цих договорів є далекою від оптимальної: в 2000р. 42,8% усіх ліцензійних договорів на використання знаків для товарів і послуг стосувалися лікеро-горілчаних і ще 7,5% — тютюнових виробів; не було жодного договору в таких сферах, як засоби зв'язку, електроніка, сільське господарство, медицина. В галузі ліцензійних договорів на використання винаходів серед лідерів — також лікеро-горілчані вироби (16,6%), тоді як на машинобудування припадає 4,8%, електроніку — 2,4%, сільське господарство — жодного договору .

¨ З 1985р. в Україні (єдиній серед республік колишнього СРСР) запроваджена реєстрація прав авторів на твори науки, літератури та мистецтва, проте обсяги такої реєстрації поки що залишаються не дуже значними: в 2000р. було видано 1151 свідоцтво про реєстрацію прав автора та 215 свідоцтв про реєстрацію виключної правомочності на такі твори.

¨ Загальний рівень доходу від використання в економіці об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій зріс до 384 млн. грн. , порівняно зі 111 млн

грн. в 1995р. , при тому, що витрати, пов'язані з охороною прав на об'єкти промислової власності, склали менше 1/10 цієї суми — 33 млн. грн. Середній рівень доходу від використання одного винаходу склав у 2000р. 67,5 тис. грн. , порівняно з 16,9 тис. грн. у 1995р. , що свідчить про існування достатніх економічних стимулів розвитку інноваційної діяльності за умови ефективної охорони інтелектуальної власності. Водночас, не менш потужними є стимули споживачів до споживання продукції, виготовленої з порушенням прав інтелектуальної власності, — особливо комп'ютерних програм, аудіовізуальної, фармацевтичної продукції. Такій споживчій орієнтації дуже важко протистояти, коли, наприклад, ціна ліцензованого та піратського комп'ютерних програмних продуктів співвідноситься як приблизно 100:1. Це зумовлює високі прибутки, які можна отримувати внаслідок порушення прав інтелектуальної власності.

Загалом, тенденції у сфері реєстрації і використання прав інтелектуальної власності в Україні залишаються дуже суперечливими та не свідчать про ефективне функціонування створеної протягом останніх років системи охорони інтелектуальної власності.

2. Порушення умов конкуренції через недосконалі механізми захисту прав інтелектуальної власності в Україні

Широкого розголосу набули випадки, пов'язані з намаганнями окремих суб'єктів господарської діяльності привласнити права на товарні знаки, що в минулому (за часів

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні