Профілактика зубощелепних деформацій

Анатомо-фізіологічні особливості жувального апарату, як і усі прояви життєдіяльності людського організму, находяться під постійною дією зовнішніх і внутрішніх чинників упродовж усього періоду філогенетичного і онтогенетичного розвитку. Серед усіх закономірностей людського організму найважливішою є його цілісність і взаємозв'язок між формою і функцією. Ор-ганизм єдиний, і він є не сумою, а системою фізіологічних особливостей. Останні утворюють єдиний ланцюг, в якому усі ланки тісно пов'язані між собою. Що стосується форми і функції, то вони теж мають щонайтісніший взаємозв'язок: зміна форми викликає відповідно зміну функції, і, навпаки, зміна функції безперервно впливає на морфологію органів.

  Яскравим зразком взаємозв'язку між морфологією і функцією, прикладом єдності еволюції форми і утримування на різних етапах розвитку є зубощелепна система.

  Усі органи щелепно-лицьової системи знаходяться в тісному зв'язку між собою. Зміна одного з них, як правило, викликає порушення форми і функції іншого.

  Під впливом різних захворювань (карієс, пародонтоз, пародонтит, травма та ін. ) у людини з втратою зубів утворюються дефекти зубних рядів, жування, що порушують акт, естетику і фонетику. Внаслідок зменшення кількості зубів в зубощелепній системі хворого відбувається перерозподіл навантажень у бік їх збільшення на зуби, що залишилися, що сприяє їх розхитуванню, а зуби, позбавлені антагоністів, вимикаються з функції.

  Крім того, часткова втрата зубів веде до недостатнього навантаження жувальних м'язів, внаслідок чого змінюються рефлекси жувальної мускулатури, виникають патологічні рефлекси, і, як наслідок несприятливих умов в порожнині рота, негативний вплив на шлунково-кишковий тракт і здоров'я людини в цілому

  У практиці ортопедичної стоматології при свідченні до протезування після часткової втрати зубів немає єдиної думки про терміни його застосування. В більшості випадків при обгрунтуванні термінів протезування орієнтуються на час загоєння операційної рани в області видалених зубів. В середньому ці терміни складають 1-2 місяці і більш, що віддаляло протезування на значні терміни.

  В той же час за період від видалення зубів до протезування (1-2 місяці і більш) відбувається перебудова в зубощелепній системі, яка значно послабляє пародонт, жувальні м'язи, що істотно знижує ефективність ортопедичного лікування.

  Крім того, тривале вичікування до початку протезування дуже обтяжливо для пацієнтів, а деяких з них робить непрацездатними (артист, лектор, педагог і так далі).

  Видалення навіть одного зуба порушує нормальний розподіл жувального тиску, одні випробовують перевантаження, інші недовантаження або вони повністю вимикаються з функції. При цьому жувальний тиск з чинника, стимулюючого обмінні процеси в пародонті, може з часом перетворитися на чинник руйнування. Клінічні спостереження одного і того ж контингенту пацієнтів показали, що в даний час число осіб з видаленими зубами, особливо жувальної групи, з віком збільшується.

  Невчасне звертання пацієнтів до стоматолога і заміщення дефектів зубних рядів у віддалені терміни після видалення зубів являються головною причиною розвитку патологічного стану і утворення деформацій в зубощелепній системі.

  Труднощі в підготовці порожнини рота до протезування при зубощелепних деформаціях і тривалість їх лікування роблять актуальною пошукметодів їх попередження.

  Перебудова зубощелепної системи, що виникає в результаті втрати зубів, є вираженням тимчасового пристосування до нових функціональних умов.

  Проте, незважаючи

1 2