Профілактика зубощелепних деформацій

на виникле тимчасове пристосування зубощелепної системи, яке в початковому періоді протікає безсимптомний, відсутність навіть одного зуба знижує функціональну цінність усього жувального апарату.

  У цьому плані безпосереднє протезування набуває важливого значення, будучи ефективним засобом профілактики і лікування.

  Результати отримані на великому клінічному матеріалі, підтверджені рентгенологічним і клініко-експериментальними дослідженнями, сприяли глибокому і усебічному вивченню впливу безпосереднього протеза на післяопераційну рану. Усі дослідження вказують на сприятливу дію безпосереднього протеза на процеси регенерації кісткової тканини альвеолярного відростка, а також відмічають раніше відновлення жувальної функції і швидшу, без ускладнень, епітелізацію післяопераційної рани.

  На думку ряду дослідників, іммедіат-протези відновлюють естетичні норми, функції жування і мови. Крім того, такі протези розвантажують зуби, що залишилися, і попереджають виникнення травматичної оклюзії. Вони зберігають висоту прикусу і тим самим створюють нормальні умови для функціонування жувальних м'язів і вилично-нижньощелепного суглоба, попереджаючи їх дисфункцію.

  Дуже важливим є і те, що безпосередні протези створюють лікувально-охоронний режим і попереджають психічну травму у хворих.

  Порівнюючи дані функціональних досліджень (електроміографія жувальних м'язів, реографія пародонту, електроодонтодіагностика і гнатодінамометрія зубів) після безпосереднього протезування з даними хворих, ортопедичне лікування яким проводилося у віддалені терміни після видалення зубів, в динаміці, можна відмітити, що при безпосередньому протезуванні функціональний стан зубощелепної системи відновлюється до нормальних значень в найкоротші терміни.

  Дослідження ультраструктури періодонта і пародонту і ультрагістохімії жувальних м'язів виявило деструктивні зміни досліджуваних тканин в ранні терміни після видалення зубів, які наростали в динаміці і призводили до глибоких змін, тоді як, при безпосередньому протезуванні подібних порушень не відзначалося.

  Аналіз клініко-функціональних і експериментальних досліджень дозволив встановити, що своєчасно і правильно проведене ортопедичне лікування хворих після часткової втрати зубів безпосередніми протезами зберігає морфофункціональний стан органів порожнини рота і усієї зубощелепної системи. Це є основою профілактики зубощелепних деформацій і дає можливість рекомендувати безпосередні протези до широкого застосування в практиці.

1 2