Прогнозування захворювань на ЕОМ

План

Логічні і ймовірнісні моделі у діагностиці захворювань. 3

Типи діагностичних і прогностичних технологій. 3

Види лікарської логіки. 3

Застосування ймовірнісної логіки в діагностиці 7

Основи теорії ймовірнісної діагностики. 8

Розробка систем ймовірнісної діагностики. 9

Приклади застосування систем ймовірнісної діагностики. 10

Моделювання медико-біологічних процесів на ЕОМ. . 13

Етапи математичного моделювання. 14

Приклади математичних моделей. 16

Використані джерела. 26

 

Логічні і ймовірнісні моделі у діагностиці захворювань

Типи діагностичних і прогностичних технологій 

Діагностичні і прогностичні технології умовно можна поділити на традиційні, табличні і машинні.

Ключовим моментом всього діагностично-лікувального процесу є постановка діагнозу. В основі традиційної діагностичної технології лежать складні процеси осмислення і зіставлення лікарем великої кількості фактів. Для розпізнавання захворювання потрібне вміння підсумовувати отримані при обстеженні хворого дані, згруповувати їх за спільністю причин, визначати їхній взаємозв’язок і на основі всього цього зробити той висновок, що й називається діагнозом.

Логічний аналіз застосовується в медицині для діагностики захворювань

Процес постановки діагнозу відбувається за визначеними правилами, тобто він підпорядкований певним алгоритмічним закономірностям. Діагностичний алгоритм – це логічна послідовність правил, в якій інформація про ознаки стану хворого співставляється з комплексом ознак, що характеризують типові захворювання. На підставі результатів порівняння приймається рішення про ймовірний діагноз.

Діагностика являє собою процес поетапної переробки інформації в системі «лікар-хворий», метою якого є створення найбільш адекватної моделі стану організму пацієнта. Процес діагностики можна розбити на три логічно пов’язаних етапи:

- збирання інформації про стан хворого (виявлення симптомів, проведення аналізів й та ін. );

- добирання найбільш істотних ознак (симптомів), порівняння їх із діапазоном норми з урахуванням статі, віку, расово-національних ознак, способу життя і та ін. систематизація ознак стану хворого у певні симптомо-комплекси (синдроми) – це етап переробки інформації;

- зіставлення з симптомами відомих захворювань – постановка діагнозу.

 Види лікарської логіки 

Вигляд діагностичного алгоритму буде залежати при цьому від прийнятої лікарської логіки. Великий емпіричний досвід, накопичений за всю історію існування медицини, містить безліч діагностичних і лікувальних прийомів, підходів і концепцій. Здавалося б, у такому різноманітті досить важко провести їх класифікацію, проте в дійсності кількість фундаментальних логічних підходів вкрай невелика. Дотепер у медичній діагностиці використовується всього лише три концептуальні підходи, які далі будемо називати типами лікарської логіки:

- Детерміністична логіка.

- Логіка фазового інтервалу.

- Ймовірнісна логіка.

Детерміністична логіка - найдавніший лікарський метод, хоча навряд чи його можна назвати найефективнішим у всіх клінічних випадках. При реалізації детерміністичної логіки мозок лікаря здійснює виконання алгоритму, тобто чіткої послідовності заздалегідь заданих дій і правил. У результаті правильного виконання такого алгоритму лікар повинен мати готове (і в ідеалі – єдине) діагностичне рішення, а також - первинну схему лікувального процесу. На практиці

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні