Програмні продукти, що грунтуються на теорії нечітких множин

змогу працювати з нечітко визначеними даними дуже просто, як зі звичайними числами.

Програма дає змогу зберігати в комірках таблиці не тільки числа, але й образи нечітких множин, деякі розподіли чисел, що вводяться з допомогою спливаючих вікон. Оперувати цими «нечіткими числами» можна так само, як і звичайними числами — додаючи, віднімаючи і виконуючи інші арифметичні операції над даними в комірках таблиці. Є можливість обчислення функцій подібно тому, як це робиться з числами в традиційних популярних електронних таблицях — Excel чи Quattro.

Технічні вимоги програми FuzіCalc мінімальні. Ця програма була задумана як продукт масового повсякденного попиту, майже як кишеньковий калькулятор.

Програма FuzіCalc, розрахована на застосування в середовищі Wіndows 3. 11, прекрасно працює й у Wіndows 95, і в Wіndows NT. При швидкому погляді FuzіCalc дуже схожий на електронну таблицю Excel: таке ж робоче вікно програми, поділене на клітини, сірі смужки ліворуч і зверху, де пронумеровані рядки таблиці цифрами, а стовпчика — буквами; зверху — рядок з опціями головного меню, що випадають, тільки команд у меню трохи менше. Вибір комірки можна здійснювати за допомогою миші. Існує відносне (З7, М21), абсолютне ($З$7, $М$21) і змішане ($f;7, М$21) адресування. Кнопок на сірому тлі, що забезпечують прискорений доступ до різних функцій меню, як і самих відповідних функцій, помітно менше, ніж у таблиці-еталоні.

Мабуть, єдина відмінність інтерфейсу, що відразу кидається в очі, — значно більше порожнього місця між верхнім рядком меню і полем таблиці

У правій частині над таблицею розміщене графічне поле, у якому завжди відображається розподіл нечіткості активної комірки таблиці. Якщо ж активною є комірка зі звичайним числом чи логічним значенням, то там нічого не відображається.

Узагалі слід зазначити орієнтованість інтерфейсу на графічне подання нечіткої інформації. Двічі клацнувши лівою клавішею миші на комірці з нечітким числом (такі комірки ліворуч позначені сірим напівтоновим трикутником — стрілкою), ви викликаєте більше за розміром поле, ніж для зображення розподілів за замовчування графічне вікно. У ньому ви можете побачити деталі розподілу нечіткості, довідатися про чисельні значення, що харак­теризують опорні точки розподілу. Якщо активний первинний, а не розрахунковий розподіл, то ви можете модифікувати його простим протягуванням опорних точок за допомогою миші чи шляхом введення уточнених значень у спливаючих вікнах уведення, які викликаються клацанням лівої клавіші миші.

Взагалі FuzіCalc задумувалася як універсальна електронна таблиця, однак розрахований для швидких ознайомчих розрахунків цей пакет, здається, усією своєю суттю призначений для фінансового аналізу; по суті, це просто наслідок природи фінансових даних. Розроблювачі добре усвідомили фінансове призначен­ня пакета і багато чого зробили для спрощення фінансових розрахунків. До складу пакета входить близько 20 спеціалізованих фінансових функцій.

Основна перевага пакета — це можливість використання розмитих, невизначених фінансових даних. Однак з тієї ж складної суті самих даних однозначно випливають і його недоліки. Результати розрахунку FuzіCalc є тільки наближенням, апроксимацією дійсності і можуть досить сильно відрізнятися від реальності чи від інтуїтивних уявлень. Якщо придивитися уважніше, то стає зрозумілішим, що виникнення проблем пов’язано не стільки з пакетом, скільки з недостатністю наших знань про суть фінансової невизначеності, зі складною природою даних. Доводиться

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні